Sobota 25. január. Meniny má Gejza

BKS Bank bilancuje dva roky obchodov na Slovensku

Banky Peter Apolen 31.03.2014 | 11:42 0 Komentárov

Slovenská pobočka BKS Bank má tri roky. SR najmladším medzinárodným trhom koncernu. „Obchod pre retailových klientov bol spustený následne až vo štvrtom štvrťroku 2012 a bol jednou z našich priorít,“ informuje Peter Malo, vedúci BKS Bank na Slovensku.

Na Slovensku je zamestnaných 18 pracovníkov.

Bilančná suma dosiahnutá na Slovensku sa zvýšila oproti roku 2012 o približne 16 % na 45,9 mil. eur, pričom na strane aktív pripadla najväčšia časť na pohľadávky voči klientom.

„Od 31.12.2012 sme dosiahli objem vkladov vo výške 17,1 mil. eur,“ hovorí Malo.

Ako na všetkých ostatných trhoch postupuje BKS Bank aj na Slovensku pri poskytovaní nových úverov veľmi selektívne, aby sa úverové riziko udržalo na čo najnižšej úrovni. Ku koncu roka poskytnutý úverový objem bol 45,8 mil. eur a bol teda o 16 % vyšší než v predchádzajúcom roku.

Celkovo má koncern viac ako 56 pobočiek v Rakúsku, Slovinsku, Chorvátsku a na Slovensku a zamestnáva okolo 1100 zamestnancov. Expanziu na nové trhy realizuje koncern len opatrne. „Väčšinou sa začína úverovými obchodmi a až potom nasledujú časti retailového obchodu. Priehradka sa otvára až neskôr,“ uvádza spoločnosť.

 „Našim cieľom pre rok 2014 je pomaly a trvalo rozvíjať náš podiel na trhu, rozširovaním spektra našej ponuky. Práve pripravujeme zavedenie platobných kariet a našim firemným klientom ponúkneme atraktívne riešenie on-line bankingu. Strednodobo budeme budovať sieť našich pobočiek. Nikdy sa však nestaneme Goliášom slovenskej bankovej scény, ale ako Dávid budeme atraktívnym trhovým partnerom pre našich klientov, ktorí si cenia kompetentné poradenstvo,“ predkladá Malo výhľad do budúcnosti.

BKS Bank na lízingovom trhu

BKS Bank je aktívna aj na slovenskom lízingovom trhu. Lízingová spoločnosť BKS-Leasing a. s. bola v r. 2013 transformovaná na BKS Leasing s.r.o., teda z právnej formy akciovej spoločnosti na spoločnosť s ručením obmedzeným.

Slovenský lízingový trh s ťažiskom v lízingu nehnuteľností a motorových vozidiel zotrval aj v r. 2013 v tieni konjunktúry. Preto stagnoval aj objem lízingového obchodu, ktorý dosiahla BKS Leasing s.r.o., na úrovni približne 30 mil. eur.

Koncern

„Našu bilančnú sumu sme zvýšili o 1,3 % na 6,74 mld. eur, pričom narástli obe najdôležitejšie položky a to objem úverov a takisto primárnych vkladov,“ povedala predsedníčka predstavenstva BKS Bank so sídlom v rakúskom Klagenfurte Herta Stockbauer.

Ku koncu roka vykazoval koncern BKS Bank pohľadávky voči klientom po zohľadnení opravných položiek vo výške 4,87 mld. eur (+1,7 %) a primárne vklady vo výške 4,60 mld. EUR (+5,4 %). „Hrdí sme najmä na nárast vkladov, pretože konkurencia v tejto oblasti je veľmi intenzívna, a kvôli tomu, že sa tejto hospodárskej súťaže zúčastňujeme len podmienečne,“ vysvetľuje hovorkyňa predstavenstva. BKS Bank pokrýva pri využití podriadeného kapitálu primárnymi vkladmi okolo 91 % svojej potreby refinancovania.

Náš podiel základného kapitálu vo výške 13,9 % a náš podiel vlastných prostriedkov vo výške 16,0 % nám poskytujú bezpečný vankúš, ale nemôžeme sa naň spoliehať,“ hovorí Herta Stockbauer.

45,5 mil. eur ročný zisk pred zdanením

Úrokové výnosy spoločnosti pred odpočítaním opravných položiek vzrástli o 2,2 % na 146,2 mil. eur Z hľadiska výnosov bol rok 2013 v spätnom pohľade výzvou. „Úrokový výnos pred opravnými položkami – najdôležitejšia výnosová položka BKS Bank – tvoril a prekonal hodnotu spred roka o 3,1 mil. eur alebo 2,2 %.

Na základe ochabnutia konjunktúry v Rakúsku a juhovýchodnej Európe, ktorá bola do polovice roka 2013 ešte výrazná – bolo potrebné na prevenciu rizík v úverovom obchode vynaložiť 42,7 mil. eur, teda o 4,1 mil. eur viac ako v predchádzajúcom roku, ale v druhej polovici roku 2013 klesli opravné položky o 1,1 mil. eur nižšie ako v prvom polroku. Úrokový výnos po opravných položkách poklesol v porovnaní období iba o jedno percento na 103,5 mil. eur. Čisté výnosy zo služieb a poplatkov sa v tomto roku vykazujú vo výške 45,5 mil. eur (+2,2 %) ako stabilný a základný výnosový pilier.

Výsledok z finančných operácií 3,2 mil. eur bol takisto nad hodnotou predchádzajúceho roka. V kombinácii so správnymi nákladmi vo výške 100,8 mil. eur, ktoré sú vďaka podstatnej snahe o úspory konštantné, viedli vyššie zmienené ukazovatele k ročnému zisku vo výške 45,5 mil. eur pred zdanením.

Prehľad najdôležitejších ukazovateľov koncernu BKS Bank

 

2013

2012

± v %

Úspešnosť v mil. EUR

 

 

 

Úrokový výnos

146,2

143,1

2,2

Opravné položky v úverovom obchode

–42,7

–38,6

10,6

Výnos zo služieb a poplatkov

45,4

44,4

2,2

Správne náklady

–100,8

–100,8

0

Ročný zisk pred zdanením

45,5

49,9

–8,7

Ročný zisk po zdanení

40,6

43,1

–5,9

 

 

 

 

Bilančné čísla v mil. EUR

 

 

 

Bilančná suma

6.743,8

6.654,4

1,3

Pohľadávky voči klientom

4.874,21

4.794,2

1,7

Primárne vklady

4.597,54

4.362,4

5,4

  z toho sporiace vklady

1.741,23

1.797,9

–3,2

Vlastný kapitál

714,2

688,3

3,8

 

 

 

 

Ukazovatele vlastných prostriedkov

 

 

 

Vlastný kapitál

707,6

709,5

–0,3

  z toho základný kapitál (Tier I) v mil. eur

662,5

630,7

5,0

Prebytok vlastných prostriedkov v mil. eur

353,8

352,9

0,3

Podiel základného kapitálu v %

13,9

13,1

 

Podiel vlastných prostriedkov v %

16,0

15,9

 

 

 

 

 

Ukazovatele spoločnosti v %

 

 

 

Návratnosť kapitálu pred zdanením

6,5

7,5

 

Pomer nákladov k výnosom

54,3

54,1

 

Pomer riziko/výnos

29,2

27,0

 

 

 

 

 

Zdroje

 

 

± abs.

Priemerný stav zamestnancov v  človekorokoch

910

930

–20

Počet zamestnancov v osobách

1.098

1.102

–4

Počet pobočiek

56

55

1

Zdroj: BKS Bank

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *