Piatok 22. február. Meniny má Etela

Budúcnosť bratislavskej burzy môže byť v duálnych emisiách

Na Burze cenných papierov Bratislava sa vlani uskutočnilo 3 626 transakcií v objeme 11,79 mld. eur. Objem transakcií sa prepadol o 52%. Počet zobchodovaných cenných papierov však výrazne narástol o 52 722%.

Netradične výrazný nárast bol výsledkom obchodov so štátnymi dlhopismi a štátnymi pokladničnými poukážkami s menovitou hodnotou je 1 euro.

Rovnako ako po minulé roky, aj v roku 2009, mali v obchodovaní na BCPB prevahu priame obchody nad kurzotvornými, keď v sledovanom období dosiahli až 94,02-percentný podiel. Až 98,97 % z celkového finančného objemu tvorili dlhopisy.

BCPB mala ku koncu roka 2009 na svojich trhoch umiestnených 269 emisií cenných papierov (akcií a dlhopisov), z toho 28 emisií na kótovanom hlavnom trhu, 105 emisií na kótovanom paralelnom trhu a 136 emisií na regulovanom voľnom trhu. V priebehu roka 2009 sa na trhoch BCPB začalo obchodovanie celkovo s 36 novými emisiami cenných papierov domácich emitentov, pričom iba 5 emisií bolo akciových.

Generálna riaditeľka burzy Mária Hurajová vidí priestor na oživenie domáceho kapitálového trhu v duálnych emisiách, kde by sa zaujímavé zahraničné tituly mohli objaviť aj v ponuke BCPB.

Najaktívnejším emitentom na BCPB bola vlani VÚB a najaktívnejším členom UniCredit Bank. Generálny riaditeľ UCB Jozef Barta spresnil: „Ide predovšetkým o priame obchody našich klientov so štátnymi dlhopismi, nasledujú priame obchody s ostatnými dlhovými cennými papiermi a v neposlednom rade sú tu aj obchody s akciovými titulmi."

Investujeme.sk pripravuje podrobný materiál o BCBP.

Zdroj: BCPB.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *