Pondelok 21. január. Meniny má Vincent

CDCP bude fungovať podľa zjednotených európskych pravidiel

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. (CDCP) úspešne prešiel na európsku platformu Target 2-Securities (T2S) a od pondelka 6. 2. 2017 otvára svoju prevádzku podľa nového harmonogramu systému vyrovnania. V súlade s jednotnými podmienkami pre všetky depozitáre fungujúce na platforme T2S, od tohto dňa platí aj nový Prevádzkový poriadok CDCP a nový Cenník CDCP. Zavedené boli tiež niektoré nové služby.

Úspešnou migráciou CDCP na spoločnú technologickú platformu európskych depozitárov – T2S  bolo dovŕšené niekoľkoročné úsilie CDCP a jeho účastníkov. V rámci tohto procesu bolo potrebné vykonať zásadné zmeny v informačných systémoch, nakoľko v prostredí T2S prebieha komunikácia prostredníctvom správ založených na medzinárodnej ISO norme.

Harmonizovaný spôsob komunikácie, jednotný harmonogram spracovania príkazov a jednotný výkon niektorých procesov podľa špecifikácií T2S bude mať v niektorých prípadoch vplyv na činnosť CDCP a jej účastníkov pri poskytovaní služieb.

CDCP, v súvislosti s prechodom na platformu T2S, zavádza aj niektoré nové služby. Napríklad, umožní svojim účastníkom – bankám využívať novú službu autokolateralizácie, v ktorej Národná banka Slovenska môže poskytnúť intraday úver zabezpečený zábezpekou na vysporiadanie obchodu s cennými papiermi.

Spolu s CDCP v rámci tejto migračnej vlny prešiel na T2S aj nemecký depozitár Clearstream, rakúsky depozitár OeKB, slovinský depozitár KDD, maďarský depozitár KELER a luxemburský depozitár LuxCSD. 

Viac o platforme T2S

Spoločná technologická platforma depozitárov – T2S je projektom Európskej centrálnej banky, bánk Eurosystému a centrálnych depozitárov. Stane sa jedným z pilierov na presadenie jednotného vnútorného trhu služieb súvisiacich s cennými papiermi v rámci Európskej Únie. Bude mať zásadný význam pri podpore harmonizácie procesu vyrovnania transakcií s cennými papiermi najmä v mene euro a v oblastiach nadväzujúcich na vyrovnanie.

Centrálne depozitáre budú „vstupnou bránou“, cez ktorú bude môcť trh pristupovať k službám T2S. Účty cenných papierov zostanú naďalej právne príslušné k jednotlivým centrálnym depozitárom. Subjekty finančného trhu budú i naďalej mať uzatvorenú zmluvu s centrálnym depozitárom za účelom zabezpečenia vyrovnania transakcií s cennými papiermi.

Všetky centrálne depozitáre, ktoré sa zúčastňujú T2S, budú mať rovnaké podmienky a pravidlá, za ktorých budú používať platformu T2S na vyrovnanie transakcií s cennými papiermi.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *