Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

Ceny rástli v apríli o 1,3%

Medziročná inflácia v apríli dosiahla v úhrne 1,3%. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahla rovnakú hodnotu 1,5%.

Jadrová inflácia v apríli oproti marcu ovplyvnila úhrnnú infláciu 0,36 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny 0,01 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvňovali. Čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu 0,15 p. b. a ceny potravín 0,21 p. b.

V apríli v porovnaní s marcom spotrebiteľské ceny v úhrne vzrástli o 0,4 %. Zvýšili sa ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 1,1 %, doprava o 0,9 %, alkoholické nápoje a tabak o 0,6 %, odevy a obuv o 0,3 %, rozličné tovary a služby o 0,2 %, bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá; zdravotníctvo; rekreácia a kultúra zhodne o 0,1 %. Znížili sa ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domu o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny v odboroch poštové a telekomunikačné služby; vzdelávanie; hotely, kaviarne a reštaurácie.

Komentár UniCredit Bank k vývoju inflácie

 K zrýchleniu medziročného rastu cien aj v apríli prispeli najmä ceny potravín a pohonných hmôt. Zrýchlila sa však aj dopytová inflácia  (prepočet UniCredit Bank) – z 0,0% na 0,2% medziročne. Medziročný rast cien služieb (bez imputovaného nájonného) síce ostal v apríli na marcovej úrovni (1,4%), medziročný pokles cien obchodovateľných tovarov (bez pohonných hmôt) sa však zmiernil z -0,9% na -0,6%. Aj napriek veľmi pozvoľnému zrýchľovaniu medziročnej dopytovej inflácie v posledných mesiacoch však zatiaľ spotrebiteľský dopyt stále nepôsobí proinflačne a dopytová inflácia ostáva na extrémne nízkych úrovniach.

Ceny potravín aj pod vplyvom sezónny zaznamenali medzimesačný nárast o 1,1%. Vzhľadom na netypicky vývoj cien potravín v minulom roku a z toho vyplývajúcu nižšiu porovnávaciu bázu sa dynamika medziročného rastu cien potravín výraznejšie zrýchlila – po 13 mesiacoch nepretržitého medziročného poklesu ceny potravín medziročne opäť mierne rástli o 0,6 (oproti poklesu o 1,7% v marci).

K zrýchleniu rastu cien prispeli v apríli opäť aj ceny pohonných hmôt. Tie medzimesačne vzrástli o 3,5% a medziročne tak už boli vyššie o viac ako 13% (oproti 11% v marci).

Podľa očakávaní v apríli doznieval aj rast cien alkoholických nápoj v súvislosti so zvýšením spotrebnej dane na „tvrdý“ alkohol z marca tohto roku. Podstatná časť nárastu cien z titulu zvýšenia spotrebnej dane by tak už mala byť podľa našich prepočtov zahrnutá v cenách alkoholu (okolo 80%).  

Výhľad

Pozvoľné zrýchľovanie spotrebiteľských cien by malo pokračovať aj v najbližších mesiacoch , najmä pod vplyvom nízkej minuloročnej bázy. Dopytová inflácia by však mala byť naďalej brzdená relatívne nízkou spotrebou domácnosti v dôsledku pretrvávajúcej vysokej miery nezamestnanosti a zotrvať na úrovniach blízkych 0. Náš odhad koncoročnej inflácie ostáva zatiaľ nezmenený, t.j. 1,9%.

Komentár VÚB k vývoju inflácie

Spotrebiteľské ceny v apríli zrýchlili svoj medziročný rast na úroveň 1,3% z 0,8% v marci a priemerných 0,5% v 1Q10. Medzimesačne vzrástol index CPI o 0,4% najmä kvôli rastu cien potravín a nealko nápojov o 1,1% (sezónny rast cien zeleniny a ovocia) a cien v doprave o 0,9% (kvôli rastu cien pohonných hmôt a dopravných služieb). Medziročne sa tak ceny potravín po 13 mesiacoch poklesov opäť vrátili k rastu (presnejšie vzrástli o 0,6% r/r). V zrýchľovaní rastu pokračovala aj jadrová inflácia, ktorá vzrástla o 1,5% r/r vs. 0,9% v marci 0,5%. V máji očakávame stagnáciu medziročného rastu CPI na úrovni 1,3% r/r. Medzimesačne by mal index CPI vzrásť o 0,1% najmä pod vplyvom sezónneho rastu cien potravín.

Budúci týždeň v utorok sa zverejnia údaje aj za európsku harmonizovanú infláciu, kde by malo pod vplyvom rovnakých faktorov ako u indexu spotrebiteľských cien v národnom meraní dôjsť k jej zrýchleniu na úroveň 0,8% r/r z 0,3% v marci.

Zdroj: ŠÚ SR, UniCredit Bank – Ľubomír Koršňák, VÚB Martin Lenko.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *