Streda 12. decembra. Meniny má Otília

Čo by brexit znamenal pre trhy?

Tímy odborníkov spoločnosti Fidelity zaoberajúce sa otázkami vlastného imania, pevných príjmov a nehnuteľností vyjadrujú svoje názory na dopad referenda Spojeného kráľovstva o členstve v EÚ na trhy. Vystúpenia z EÚ by spustilo reťazovú reakciu trhov. Rozhodnutie zostať v EÚ by mohlo viesť k „relief rally“ na mene, rizikových aktívach, domácich akciách a cyklických akciách. 

AKTÍVA S PEVNÝM VÝNOSOM

Diskusia o odchode Veľkej Británie z EÚ už mala značný dopad na trhy – najmä prostredníctvom prepadu šterlingu, nižších výnosov z britských štátnych dlhopisov (gilts) a relatívneho oslabenia úverov denominovaných v librách. Predpokladáme, že základný scenár bude taký, že vláda zvíťazí v referende a dôjde k oslabeniu štátnych dlhopisov v prospech rizikových aktív, najmä bánk, s následným posilnením šterlingu.

V prípade brexitu očakávame, že dôjde k veľkej podpore trhu so štátnymi dlhopismi. Menová politika Bank of England bude následne závisieť od výhľadu rastu a inflácie Spojeného kráľovstva. Očakávame, že následná neistota bude znamenať riziko znižovania rastu, čo by udržiavalo úrokové sadzby na nižšej úrovni dlhodobejšie.

Keďže existuje riziko, že ďalšie oslabovanie šterlingu bude zvyšovať tlak na infláciu v Spojenom kráľovstve, vnímame riziko znižovania rastu ako prvoradý faktor, ktorý by mal udržiavať infláciu pod kontrolou.

Pri krivke britských štátnych dlhopisov očakávame počiatočný únik do bezpečia. To by odrážalo očakávania dlhodobejšie nižších úrokových sadzieb. Brexit by pravdepodobne viedol k ďalšiemu tlaku na šterling z hľadiska fiškálnych deficitov a deficitov bežných účtov a pravdepodobne k poklesu dôvery zahraničia v hospodárstvo.

To by mohlo potenciálne vystaviť britské štátne dlhopisy tlaku v prípade úplnej straty dôvery (napr. kolapsu Cameronovej vlády s vyhlásením nových volieb).

V súvislosti s HDP sú vyhliadky spotreby nejasné, ale naštrbenie spotrebiteľskej dôvery by pravdepodobne viedlo k určitému útlmu. Brexit by rozhodne viedol k oslabeniu obchodných investícií vzhľadom na zvýšenú politicko-ekonomickú neistotu.

Pohľad na dlhodobé podiely HDP ukazuje, že by si to mohlo vo vážnom prípade vyžiadať jedno percento rastu. Slabší domáci dopyt v kombinácii s nižším výmenným kurzom by ale znamenal, že by sa zlepšili čisté vývozy a čiastočne by neutralizovali pokles investícií.

V rámci úverov už boli banky Spojeného kráľovstva pod tlakom brexitu i doteraz. Očakávame, že banky budú prvými, kto sa ocitne v prípade brexitu pod paľbou, pričom pomalší hospodársky rast bude viesť k väčším stratám hodnoty, pri súčasnom náraste nezamestnanosti a poklese cien nehnuteľností.

Banky Spojeného kráľovstva však majú dobrú pozíciu na to, aby dokázali čeliť jednoročnej či dvojročnej recesii z hľadiska základných úverov. Riziká vidíme v súvislosti s cennými papiermi krytými komerčnými hypotékami, keďže odhlasovanie odchodu Británie z EÚ môže viesť k oslabeniu londýnskeho trhu s kancelárskymi nehnuteľnosťami.

Nadnárodné spoločnosti majú vo všeobecnosti lepšie postavenie vzhľadom na svoje diverzifikované výnosy. V krátkodobom horizonte by mohli emitenti so sídlom v Spojenom kráľovstve orientovaní na export ťažiť zo slabšieho šterlingu, hoci to by sa mohlo, v prípade ak by rástla inflácia, postupom času zmeniť.

Celkovo zostáva veľa neistoty, čo sa do značnej miery odrazilo na poklese dlhopisových trhov. Ak však bude Spojené kráľovstvo hlasovať za zotrvanie v EÚ, domnievame sa, že dôjde k ukľudneniu. Hlasovanie za vystúpenie Británie z EÚ by naproti tomu pravdepodobne viedlo k urýchleniu existujúcich trendov.

Ide o binárnu udalosť, ktorá nie je prospešná pre smerové investičné stratégie. Udržanie si dostatočnej diverzifikácie je jediným spôsobom ochrany.

AKCIE

Neistota bude mať podstatný dopad na reálnu ekonomiku. Tak či onak, práve menej pravdepodobné, najhoršie scenáre najviac ovplyvnili dianie na trhu a znižujú ocenenia v ekonomicky citlivejších sektoroch, ako sú banky, stavebníctvo a cyklický spotrebný tovar, pozri Graf 7 na ďalšej strane). To vytvára určité dobré príležitosti pri cyklických akciách, čo by pravdepodobne umožnilo podstatné prehodnotenie v prípade odhlasovania zotrvania Británie v EÚ.

Krátkodobý až strednodobý dopad brexitu by bol negatívny. Proces politického rokovania medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ by mohol trvať roky a odvádzať pozornosť od každodennej prevádzky podnikov a verejných inštitúcií.

Je tiež pravdepodobné, že by sme museli zápasiť s ďalším škótskym referendom – vzhľadom na to, že Škótska národná strana (vládnuca strana v škótskom parlamente) by mohla argumentovať, že brexit neodrážal želania škótskych voličov, ktorí sú viac proeurópsky orientovaní.

Kampaň za vystúpenie z EÚ bude musieť čeliť ľuďom vlastnej tendencii stavať sa proti neistým výsledkom a v tomto prípade silnému strachu z vyhliadok poklesu zamestnanosti.

Súčasný stav bude osobitne v týchto časoch hospodárskeho oživenia, akého sme svedkami dnes, prekonávať menšiu prekážku.

Volatilita sa bude najviac odrážať na devízových trhoch. Šterling padol oproti americkému doláru na svoju najnižšiu úroveň od finančnej krízy, pričom v prípade brexitu očakávame rozhodne prepad GBP/USD až pod úroveň 1,40 $, kde sa držal viac ako 30 rokov. To by zvýšilo atraktívnosť firiem s výnosmi v nešterlingových menách.

Keďže kúpna sila šterlingu na zámorských trhoch klesá, mohlo by dosť k nárastu špekulácií na zníženie úrokových sadzieb. Pri tomto scenári by ratingové agentúry mohli Spojené kráľovstvo podrobiť podrobnejšiemu monitoringu.

V prípade brexitu by vznikali protikladné sily určujúce krátkodobé až strednodobé trhové vyhliadky. Investori by mali vziať do úvahy skutočnosť, že 67 % výnosov kótovaných firiem (FTSE All Share) vzniká v nešterlingových menách. Tieto výnosy by ťažili z akéhokoľvek znehodnotenia šterlingu. Na druhej strane small cap firmy, ktoré majú vyššiu expozíciu voči príjmom v šterlingu, by vykazovali horšie výsledky.

Mnohé spoločnosti, ktoré sú kótované na burzách v Spojenom kráľovstve, budú relatívne mierne dotknuté záležitosťou brexitu, zatiaľ čo iných sa to dotkne výrazne. Tak ako doteraz bude investor schopný vytvoriť odôvodnený obraz o tom, do akej miery by mala cena akcií klesnúť, schopný iba prostredníctvom dôkladnej analýzy.

Scenár brexitu sa doteraz čiastočne pretavil do poklesu cien na trhu. Investori budú pravdepodobne sedieť na hotovosti, až dokým nebude známy výsledok. Zotrvanie Británie v EÚ mohlo tak znamenať významné hotovostné toky späť do šterlingových rizikových aktív. Pri tomto scenári by sme očakávali, že domáce cyklické akcie prekonajú defenzívne akcie, pričom by došlo k zvráteniu posledného trendu.           

NEHNUTEĽNOSTI

Existuje viacero makroekonomických otázok, ktoré musia investori, v čase blížiaceho sa hlasovania, zvážiť. Ďalší pokles kurzu libry by znížil relatívnu hodnotu existujúceho nehnuteľného majetku, ale v skutočnosti by to mohlo viesť ku vzniku krátkodobej príležitosti pre zámorských investorov plánujúcim vstup na trh.

Keďže trhy zriedkavo dobre reagujú na ekonomickú neistotu vyplývajúcu v tomto prípade zo zdĺhavého procesu odsúhlasovania vlastných bilaterálnych dohôd Spojeného kráľovstva, mohli by sme byť svedkami krátkodobého spomalenia investičnej činnosti na trhu Spojeného kráľovstva.

Na druhej strane môže krátkodobý prepad šterlingu prilákať viac globálneho kapitálu – najmä investorov investujúcich v USD.

Sektor finančných služieb v Spojenom kráľovstve by mohol utrpieť, ak by sa EÚ rozhodla zaviesť svoje vlastné finančné centrum – v súčasnosti využíva najmä Londýn. Nie je však jasné, či Paríž alebo Frankfurt dokáže ponúknuť také schopnosti, vysoko rozvinutý trh práce, podporné servisné služby, ktoré by dokázali vážne konkurovať mestu Londýn.

V praktickom vyjadrení, investori, ktorí sú vystavení triede nelikvidných aktív ako sú nehnuteľnosti, môžu urobiť len málo pre to, aby znížili dopad brexitu na ich operácie s nehnuteľnosťami. Rozhodnutie Británie odísť z EÚ je politickým rozhodnutím, pričom ekonomické dopady budú pravdepodobnejšie makrodopadmi skôr než dopadmi pre konkrétne aktíva. Hlavným dopadom by pravdepodobne bolo zníženie  relatívnej hodnoty, keďže šterling oslabuje voči doláru a euru. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *