Piatok 30. októbra. Meniny má Šimon, Simona

Čo plánuje nová vláda v daňovej oblasti?

Dane 20.04.2020 | 13:03 0 Komentárov

Vláda SR v nedeľu predstavila svoje programové vyhlásenie. Súčasťou je aj množstvo zmien a plánov v daňovej oblasti.

Vláda chce napríklad zlepšiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií. Vyrovnané hospodárenie by rada dosiahla v poslednom roku svojho mandátu, teda v roku 2024, za predpokladu, že svetová ekonomika sa skoro zotaví.

Vláda chce zmeniť daňový mix. Väčší dôraz bude klásť na nepriame dane a poľaviť by chcela z priamych daní, teda dane z príjmu a dane zo zisku. Podiel nepriamych, majetkových a environmentálnych daní na príjmoch rozpočtu by mal teda vzrásť. Zaviesť by sa mal daň z nehnuteľností. Spotrebné dane by sa mali zmeniť tak, aby viac zaťažili spotrebu s negatívnymi dôsledkami na zdravie a životné prostredie.

Vláda uvažuje o návrate k rovnej dani z príjmu. „V priamych daniach zvážime návrat k osvedčenému jednoduchému systému rovnej dane, odstraňujúcej deformácie a zlepšujúcej motiváciu priznávať príjmy,“ konštatuje sa v programovom vyhlásení.

V hre je zmena financovania samospráv. Podľa vlády nie je adekvátne, keď sú obce a mestá financované daňou z príjmov právnických osôb, čo spôsobuje veľké cyklické výkyvy. V čase prosperity sa mestá tešia vysokým príjmom, naopak v počas vyššej nezamestnanosti ich príjmy klesajú. „Zvážime zmenu modelu financovania samospráv tak, aby dostávali podiel z celkového daňového výberu, nie iba z dane príjmov fyzických osôb,“ uvádza vláda.

Financie obcí sa však bude meniť aj vzhľadom k ich kompetenciám. Bude sa realizovať audit kompetencií samosprávy, čo malo umožniť vyhodnotiť ich kvalitu a to, či aktuálne financovanie zodpovedá kompetenciám.

Medzi obohrané evergreeny patrí zvýšenie výberu daní. V programovom vyhlásení sa uvádza, že táto oblasť patrí medzi hlavné priority vlády. Cieľom je dostať sa na úroveň priemeru krajín Európskej únie, čo by malo do rozpočtu priniesť dodatočných 600 mil. eur. Slovensko má veľký priestor na daňové úniky najmä pri DPH. Zvýšiť efektivitu výberu sa však nie s veľkým úspechom snaží každá vláda.

Zmeny sa chystajú aj na výdavkovej strane rozpočtu. Priority by mal identifikovať Národný program reforiem a opatrení revízií výdavkov hodnoty za peniaze. O posudzovanie hodnoty za peniaze sa chce kabinet opierať pri každom dôležitom rozhodnutí.

Vláda plánuje meniť aj dôchodkový systém. Zmeny sa majú dotknúť všetkých troch pilierov dôchodkového systému.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial