Pondelok 17. február. Meniny má Miloslava

Čo prináša novela zákona o dani z príjmov?

Dane 09.10.2019 | 15:44 0 Komentárov

Prezidentka Z. Čaputová začiačkom mesiaca podpísala novelu zákona o dani z príjmov, ktorá prinesie niekoľko podstatných zmien. Zmeny začnú platiť od 1. januára budúceho roku. Podľa Silvie Hallovej, daňovej partnerky poradenskej spoločnosti Grant Thornton, v nej je niekoľko problematických, ako aj pozitívnych bodov.

Definícia mikrodaňovníka. Môže nim byť aj banka?

Malé firmy dáva legislatíva viaceré daňové zvýhodnenia. Ide napríklad o uplatnenie daňových odpisov dlhodobého majetku, daňové opravné položky k pohľadávkam alebo uplatnenie odpočtu daňových strát.

Problémom je však definícia mikrodaňovníka. Zákon ho definuje ako firmu s obratom do 49 790 eur základ obratu, no podľa zákona o DPH. Táto definícia je nejasná. Napríklad do výnosov sa pre tento účel podľa aktuálnej novely nezahŕňajú výnosy zo služieb oslobodených od DPH. Mohlo by sa teda stať, že aj viacerí „veľkí“ poskytovatelia finančných služieb budú považovaní za „mikrodaňovníkov“.

Zvýšenie superodpočtu je dobrá správa, ale…. 

Zvýšenie superodpočtu na 150 percent nákladov na výskum a vývoj za rok 2019 spätne a 200 percent od januára 2020 je bezpochyby dobrou správou. Neriešia sa však zásadné problémy, prečo sa na Slovensko firmy „nehrnú“ robiť výskum a vývoj.

Jedným z nich je verejný register daňovníkov uplatňujúcich superodpočet, ktorý obsahuje aj citlivé údaje o realizovanom projekte výskumu a vývoja. Znižuje to konkurencieschopnosť inovatívnych firiem. Ďalšími problémami sú netransparentné pravidlá (viď kauzy pri grantoch na MŠ SR) a neexistujúci koncepčný rozvoj. Vzorom nám môže byť Rakúsko, ktoré je európskym lídrom vo výskume a vývoji vďaka tzv. kompetenčným centrám, v ktorých prebiehajú spoločné výskumné projekty univerzít a vedeckých centier s podnikateľským sektorom.

Prečo iba automobilky?

Oslobodenie nepeňažného príjmu zamestnanca pri poskytnutí ubytovania zamestnávateľom sa od januára zvyšuje zo 60 na sto eur na mesiac. Avšak len pre automobilový priemysel. Zvýšenie daňovej úľavy je prínosom, avšak po správnosti by sa malo vzťahovať aj na nevýrobnú sféru.

Dobré správy:

Oslobodenie od daní a odvodov pri odbornom vzdelávaní

Príjmy v súvislosti so zvyšovaním kvalifikácie zamestnanca budú oslobodené od dane a odvodov, ak je splnená podmienka trvania pracovného pomeru aspoň 24 mesiacov. Napríklad, keď firma po ukončení bakalárskeho štúdia zamestnanca bude v rámci zvýšenia kvalifikácie hradiť poplatky za štúdium druhého akademického stupňa, budú uznané ako daňový výdavok zamestnávateľa, ak tento preukáže, že dosiahnutie vyššej kvalifikácie zamestnanca je nevyhnutné pre vykonávanie činnosti firmy.

Ide o pozitívnu zmenu, ktorá ambicióznych zamestnancov s nedostatočnou kvalifikáciou bude motivovať k zvyšovaniu kvalifikácie. Zároveň sa posilní spolupráca so strednými  odbornými školami a univerzitami.

Nové oslobodenie pre nepeňažné plnenia až do výšky 500 eur za rok

Už dnes spoločnosti posudzujú rôzne výdavky na vianočný večierok a teambuilding ako nedaňové výdavky. Otázka, či treba aj napriek tomuto postupu ešte osobitne zdaniť nepeňažný príjem v mzde zamestnanca, však zostávala doteraz otvorená. Týmto opatrením sa aj v týchto prípadoch zabezpečí právna istota. Toto ustanovenie však bude platiť až od 1. janura 2022.

Nová odpisová skupina pre elektrické a hybridné vozidlá so skrátenou dobou odpisovania zo 4 na 2 roky

Toto opatrenie je z hľadiska podpory životného prostredia pozitívnym krokom. Stále však existuje obmedzenie výšky daňových odpisov v prípade luxusných áut s hodnotou nad 48 tisíc eur, ak daňovník vykáže nízky základ dane.

Zmena pravidiel pre odpočet daňových strát 

Po 1. januári bude možné uplatniť odpočet daňových strát počas obdobia piatich rokov (v súčasnosti sú to štyri roky) v akejkoľvek výške, keďže podmienka rovnomerného odpočtu sa vypúšťa. Pre bežných daňových poplatníkov je odpočet straty obmedzený na 50 percent ročného daňového základu. Pre „mikrodaňovníkov“ by toto obmedzenie nemalo platiť.

Zvýšenie hranice pre platenie preddavkov na daň

Zmena sa týka právnických i fyzických osôb, pričom preddavky sa budú platiť až z dane nad 5 tisíc eur (doteraz 2 500 eur). Zároveň sa zjednoduší výpočet dane za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, z ktorého sa vyčísľujú preddavky fyzickým a právnickým osobám na daň z príjmov.

Krok späť: Upravuje sa zoznam nákladov, ktoré sú daňovo uznanými až po zaplatení

Daňovo uznaným nákladom po zaplatení budú tzv. management fees a poplatky za poradenské služby v oblasti riadenia. Vypúšťa sa podmienka zaplatenia na získanie noriem a certifikátov.

Zo zákona vypadlo aj 20 percentné obmedzenie provízií za sprostredkovanie, podmienka zaplatenia však zostáva v platnosti naďalej.

Zmluvné pokuty, poplatky a úroky z omeškania a odstupné budú daňovo uznané až po zaplatení. V súčasnosti pritom tieto náklady nie sú daňovo uznateľné vôbec. Vraciame sa teda späť k právnej úprave platnej v minulosti, kedy na tieto náklady platila tiež podmienka zaplatenia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *