Nedeľa 01. novembra. Meniny má Denisa

Čo prinesie SEPA

Banky Peter Apolen 28.01.2014 | 11:33 0 Komentárov

Od 1. februára sú v platnosti ďalšie novinky v rámci projektu SEPA (Single Euro Payments Area). Cieľom tohto projektu je zjednotenie podmienok a pravidiel pre realizáciu úhrad a inkás v eurách a vytvorenie jednotného platobného trhu v rámci SEPA krajín.

Čo je SEPA?

Ide o jednotné platby v eurách pre 33 krajín. Pre firmy, podnikateľov, spotrebiteľov aj verejnú správu, teda všetky klientske segmenty platia pri úhradách a i inkasách rovnaké podmienky, práva a povinnosti. Jednoducho povedané, všetci v  tomto priestore používajú pri platení rovnaké platobné  nástroje, postupy. Výška poplatkov za takéto úhrady a inkasá  je rovnaká ako pri domácich platbách.

Európsky platobný trh sa zjednocuje a nadobúda spoločné pravidlá aj formáty. Taktiež sú garantované rovnaké lehoty na zrealizovanie platieb.

Všetky platby v rámci krajín SEPA sa pokladajú za domáce platby, aj keď sú realizované cezhranične. Prevody z účtov vedených v krajine systému na účty vedené v bankách mimo, ako aj prevody v inej mene ako euro, sa pokladajú za cezhraničné platby, bez výhod jednotného platobného systému SEPA.

V systéme SEPA sú tieto krajiny: všetky štáty EÚ plus Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Monako a Švajčiarsko.

Od februára tohto roku platí ešte dva roky tzv. prechodná fáza. V tomto období budú môcť klienti predkladať banke platobné príkazy tak ako doteraz, teda aj v starej forme, alebo už i v novej forme. V prípade SEPA formy je potrebné, aby klient použil číslo účtu v tvare IBAN a kód banky príjemcu v tvare BIC. Uvádzanie kódu banky príjemcu bude na príkaze na úhradu  v rámci Slovenskej republiky pre klientov nepovinné.

SEPA Inkasá

SEPA inkasá budú realizované v dvoch základných schémach – a to ako SEPA inkaso spotrebiteľské (nazývané aj CORE) a SEPA inkaso podnikateľské (nazývané aj Business to Business, alebo v skratke B2B). Podnikateľským (B2B) SEPA inkasom si medzi sebou môžu platiť výlučne firmy, tento typ inkasa nie je určený pre občanov – spotrebiteľov. Naopak, hoci Spotrebiteľské SEPA inkaso je predovšetkým určené pre platenie medzi poskytovateľom služby a občanom, môže sa používať aj na platenie medzi firmami. Pre firmy však neplatia výhody vrátenia inkasovanej sumy v lehote 8 týždňov, ktoré platia pre spotrebiteľov.

Príkazy na inkaso budú môcť inkasanti (príjemcovia inkasných platieb) predkladať banke tiež buď v novej forme, alebo po dohode s bankou (s malými úpravami) tak ako doteraz. Najväčšie zmeny sa však dotknú súhlasov s inkasom. Všetky doteraz platné súhlasy s inkasom banky automaticky skonvertujú. Znamená to, že klienti ktorí platia inkasom, nemusia chodiť do banky, ani si meniť súhlasy s inkasom cez svoje elektronické bankovníctvo.

Ak si však klient – platiteľ inkasa bude chcieť zriadiť nový súhlas s inkasom, bude už musieť dodržiavať podmienky SEPA. To znamená, že je potrebné  sa najskôr  dohodnúť s inkasantom, teda príjemcom inkasovaných platieb  na platení SEPA inkasom.  Pri dohode platiteľ, teda klient podpíše príjemcovi inkasovaných platieb tzv. mandát. S týmto mandátom príde platiteľ inkasa buď na ktorúkoľvek pobočku banky, a tá mu zriadi súhlas so SEPA inkasom, alebo si súhlas so SEPA inkasom v zmysle mandátu zriadi klient sám cez elektronické bankovníctvo.

Klient má možnosť si vybrať jednu z troch úrovní ochrany svojho účtu voči SEPA inkasu:

  1. ak nemá zriadený žiadny súhlas so SEPA inkasom, jeho účet je voči SEPA inkasu plne chránený, t.j. jeho účet je pre SEPA inkaso zatvorený;
  2. zriadi si súhlas so SEPA inkasom pre konkrétneho príjemcu, to znamená, že jeho účet je voči SEPA inkasu podmienečne otvorený a inkasovať z jeho účtu môže iba inkasant, ktorého klient v súhlase so SEPA inkasom uviedol;
  3. zriadi si súhlas so SEPA inkasom pre akéhokoľvek príjemcu, t.j. jeho účet je voči SEPA inkasu úplne otvorený, inkasovať z jeho účtu môže hociktorý inkasant.

Pre väčšiu bezpečnosť a kontrolu nad inkasami odporúčame klientom zriadiť si radšej viacero súhlasov so SEPA inkasom pre konkrétnych príjemcov, než otvoriť si účet voči inkasám úplne.

Ak mal firemný klient zriadený súhlas s inkasom už dávnejšie a jeho inkasant bude chcieť od 1. 2. 2014 vykonávať SEPA inkaso v schéme B2B, je potrebné, aby si klient  pôvodný súhlas s inkasom zrušil a zadal v banke nový súhlas so SEPA inkasom pre schému B2B.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial