Stvrtok 12. decembra. Meniny má Otília

Čo v prípade, ak sa s dedičstvom viaže i dlh

Ľudia počas svojho života nazhromaždia určitý majetok, často aj za účelom zaopatrenia svojich potomkov pre prípad smrti. Čo keď sa ale predmetom dedičstva stanú tiež dlhy?  

Potomkovia sa tak môžu ocitnúť vo veľmi ťažkej situácii znamenajúcej finančné problémy, z ktorých je zložité nájsť cestu von. Podľa štatistík spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika predstavuje priemerná výška dlhu v dedičskom konaní 1 300 eur.

Snaha splatiť dlh

Ľudia si často požičiavajú finančné prostriedky, bez toho aby reálne zhodnotili svoju skutočnú finančnú situáciu a schopnosť dlhy splatiť. Neberú do úvahy, aký môžu mať pôžičky vplyv na nich a najmä na ich príbuzných. Potomkovia sa tak môžu vďaka neplánovaným pôžičkám svojich rodičov dostať do zložitých finančných problémov.

Podľa aktuálnej právnej úpravy majú dedičia dve možnosti, ako sa v dedičskom konaní zachovať. Môžu ho buď prijať ako celok (vrátane majetku i dlhov) alebo majú možnosť dlhy nezdediť tým, že celé dedičstvo odmietnú. V prípade prijatia dedičstva dedič zodpovedá za dlhy poručiteľa (zosnulého) do výšky nadobudnutého dedičstva. Osobitný režim platí pre dediča, ktorý sa sám nachádza v konkurznom konaní. Právna úprava ho obmedzuje a nedovoľuje mu odmietnuť dedičstvo vtedy, keď aktíva prevyšujú pasíva.

„Pomerne často sa stretávame s prípadmi, kedy pozostalí hradí dlhy za zosnulých. Rodina sa snaží zachovať dobré meno a dlh za zosnulého spláca, hoci zákon dáva možnosť odmietnuť dedičstvo. Ľudia sa tak snaží očistiť svoje meno aj meno zosnulého a nedopustia, aby dlhy vrhali zlé svetlo na rodinu,“ hovorí JUDr. Jiří Šmída, právny zástupca spoločnosti KRUK Česká a Slovenská republika.

„Zaznamenávame tiež prípady, keď zadlžená osoba v dedičskom konaní nadobudne majetok, ktorý neskôr speňaží a využije na úhradu svojich dlhov. Dedičstvo sa v tomto prípade stáva lukratívnou možnosťou, ako dlh alebo jeho časť splatiť.“

Na čo sa ľudia zadĺžujú

Nie vždy je možné sa dlhom vyhnúť. V prípade, že sme nútení vziať si pôžičku alebo úver, je dôležité sa s nimi náležite a čo najrýchlejšie vysporiadať, eventuálne sa zabezpečiť pre prípad neschopnosti splácať. Prieskumy ukazujú, že ľudia sa najčastejšie dostávajú do finančných problémov vďaka nezamestnanosti či strate zamestnania (61 %), neuváženým výdavkom a investíciám (34 %), hazardu, drogám a alkoholu (26 %), rozhadzovačnosti (22 %) či kvôli nedostatočnému finančnému vzdelanie (21 %). Zo zložitej finančnej situácie sa snaží nájsť východisko najčastejšie hľadaním novej práce 67 % opýtaných, znížením domácich výdavkov (44 %), pôžičkou od príbuzných či priateľov (21 %) a presťahovaním sa do lacnejšieho bytu (13 %).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *