Streda 19. február. Meniny má Vlasta

Daňové priznanie si možno odložiť najviac o tri mesiace

Dane Peter Apolen 24.03.2016 | 10:03 0 Komentárov

Podnikatelia a firmy, ktoré sú povinné za rok 2015 podať daňové priznanie, majú na to posledné dni. Musia tak urobiť do 31. marca. Čo však môžu urobiť, ak daňové priznanie nestíhajú podať, alebo nemajú prostriedky na úhradu dane? A aké najčastejšie chyby v daňových priznaniach robíme? 

Ak podnikateľ alebo firma z určitého dôvodu daňové priznanie nestíha, či nechce podať do 31. marca, môže si túto povinnosť odložiť na neskôr. Stačí, ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podá príslušnému správcovi dane oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania.

Vďaka tomuto oznámeniu si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o tri celé kalendárne mesiace. Pokiaľ mal v roku 2015 príjmy aj zo zahraničia, je táto lehota až šesť celých kalendárnych mesiacov. Predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania je možné vždy k poslednému kalendárnemu dňu v mesiaci, t.j. k 30. aprílu, 31. máju či 30. júnu.

Ponúkame niekoľko príkladov, kedy je vhodné požiadať o odklad daňového priznania:

 • Ak podnikateľ/firma nestíha podať daňové priznanie. Ak by odovzdal daňové priznanie až po lehote na podávanie, hrozila by mu pokuta zo strany správcu dane.
 • Ak podnikateľ/firma nemá peniaze na zaplatenie dane. Posunutím lehoty získa čas na obstaranie peňažných prostriedkov. Daň však zaplatiť musí, aj keď o niečo neskôr.
 • Ak chce podnikateľ/firma peňažné prostriedky určené na zaplatenie dane dočasne využiť iným spôsobom. Odkladom lehoty získa priestor na zhodnotenie peňažných prostriedkov.
 • Ak podnikateľovi/firme chýbajú doklady na prípravu daňového priznania. Typickým príkladom je, ak obchoduje so zahraničnými obchodnými partnermi.

Existujú však aj situácie, kedy je odloženie podania daňového priznania nevýhodné. Napríklad v prípade podnikateľa – fyzickej osoby (živnostníka), ktorý je platiteľom sociálnych odvodov a jeho príjmy klesli.

Ak by podnikateľovi v roku 2014 vychádzal nižší vymeriavací základ ako v roku 2013, budú sa mu odvody znižovať. Ak by si odložil podanie daňového priznania o tri mesiace, platil by počas týchto troch mesiacov vyššiu sumu sociálnych odvodov. V takomto prípade je pre neho výhodné podať daňové priznanie v riadnom termíne. 

Podávanie daňového priznania je častokrát sprevádzané chybami. Prinášame vám zoznam najčastejšie sa opakujúcich chýb, ktoré pri podávaní robíme:

 • podávanie daňového priznania na neplatnom/neaktuálnom tlačive,
 • nesprávne vyplnenie príloh daňového priznania, najmä údajov pre účely sociálneho a zdravotného poistenia v daňovom priznaní FO typ B, ktoré sa následne z daňového priznania poskytujú sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam,
 • nesprávne označenie zdaňovacieho obdobia,
 • nesprávne vyznačenie druhu priznania (riadne, opravné, dodatočné),
 • nevypísanie DIČ (resp. rodného čísla) na všetkých listoch tlačiva,
 • nevyznačenie činnosti SK NACE pri príjmoch z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,
 • nekompletnosť podania (nepredloženie všetkých strán daňového priznania) vrátane príloh,
 • nevyznačenie zaškrtávacieho políčka krížikom v príslušnom oddiele daňového priznania,
 • nepodpísanie daňovníkom všetkých relevantných častí daňového priznania. 

 

Okrem podania daňového priznania je potrebné do konca marca aj zaplatiť daň. Za dátum platby sa totiž považuje deň, keď sa uskutoční odpísanie z účtu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *