Pondelok 30. marca. Meniny má Vieroslava

Daňový balíček ministerstva financií má podporiť malých podnikateľov a zároveň obmedziť daňové úniky

Dane Peter Apolen 10.07.2014 | 15:02 0 Komentárov

Ministerstvo financií SR plánuje viaceré úpravy v zdaňovaní firiem. Niektoré majú zvýhodniť menšie firmy, iné naopak sprísniť podmienky pre odpisovanie drahých automobilov. Skráti sa tak napríklad odpisovaných nových výrobných technológií z 12 na osem rokov. Zavedie sa ale limit na zahrnutie nákupu osobných áut do nákladov na 48 000 tisíc eur bez DPH.

Podľa ministra financií Petra Kažimíra je cieľom na jednej strane prispieť ku konsolidácii verejných financií, „zvýšiť daňovú spravodlivosť“ a motivovať k práci. Zmeny vyplývajú z viacerých zmien daňových zákonov, ktoré chce ministerstvo predložiť do medzirezortného pripomienkovacieho konania.

Ministerstvo chce v rámci boja proti daňovým podvodom presnejšie definovať okruh daňových a nedaňových výdavkov, ktoré sú rizikové.

Štát chcem podporovať výskum a vývoj. Náklady na tieto účely by si mali firmy môcť navýšiť o 25 percent, čím sa zvýši ich atraktívnosť. Ďalej bude možné o štvrtinu si navýšiť aj mzdové náklady vrátane odvodov, pre novoprijatých absolventov stredných a vysokých škôl.

Meniť sa majú i odpisy hmotného majetku. Počet odpisových skupín ministerstvo navrhuje rozšíriť zo štyroch na šesť. Do novej, tretej, odpisovej skupiny sú podľa návrhu začlenené len výrobné technológie a dĺžka ich odpisovania by sa mala znížiť z 12 na osem rokov. Do ďalšej šiestej skupiny by sa mali zaradiť nevýrobné budovy a stavby, kde by sa mala dĺžka odpisovania zvýšiť z 20 na 40 rokov.

Vstupná cena osobných automobilov sa má na daňové účely limitovať sumou 48.000 eur bez DPH. V prípade využívania presne vymedzeného obstaraného majetku aj na súkromné účely si budú môcť podnikatelia do výdavkov zahrnúť najviac 80 percent z obstarávacej ceny. P. Kažimír vysvetľuje, že takto chce zabrániť, aby si nákupom drahých áut firmy vyrábali stratu.

Ministerstvo si chce posvietiť i na dary, ktoré poskytujú lekárom farmaceutické, alebo distribútorské spoločnosti. Mali by sa zdaniť zrážkovou daňou.

Okrem týchto opatrení plánuje ministerstvo financií po rokovaniach s rezortom práce zadefinovať adresnosť daňového bonusu a s ministerstvom zdravotníctva prerokovať zníženie zdravotných odvodov pre ľudí s nízkymi a strednými príjmami.

Malým podnikateľom by mala zároveň klesnúť administratívna záťaž. Novelou zákona o účtovníctve sa má znížiť rozsah informácií uvádzaných v poznámkovej časti účtovnej závierky. Po novom nebudú musieť poskytovať napríklad prehľad o pohybe vlastného imania či členenie čistého obratu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *