Stvrtok 13. decembra. Meniny má Lucia

Deloitte: Vyhliadky riaditeľov veľkých firiem sa za posledný polrok zhoršili

Očakávania vrcholových manažérov v regióne sa vrátili na rovnakú úroveň ako pred rokom.
Kým ešte v júni 2011 verili vedúci manažéri v zlepšenie ekonomickej situácie, teraz je to naopak. Dôvodom sú najmä obavy, že dlhová kríza štátov v Európe sa zhorší a že bude aj v najbližších šiestich až dvanástich mesiacoch negatívne ovplyvňovať ekonomiky tohto regiónu.

To sú hlavné závery šiesteho vydania Indexu podnikateľského očakávania (BSI) spoločnosti Deloitte, ktorý sleduje názory generálnych riaditeľov najväčších firiem zo Slovenska, Česka, Chorvátska, Maďarska Poľska a Rumunska.

Vrcholoví manažéri krajín strednej Európy majú pesimistické vyhliadky na vývoj ekonomiky v roku 2012. Celkovo sa očakávania prepadli na úroveň pred rokom (110 v celkovom indexe). Tento prepad na úroveň z októbra 2010 prichádza po piatich po sebe nasledujúcich nárastoch dôvery v celom regióne.

„Výkonnosť našej ekonomiky je úzko spojená a závislá od situácie v Eurozóne, ako aj v celej EU, preto odhad vývoja ekonomickej situácie na nasledujúce obdobie reflektuje situáciu, ktorá sa momentálne odohráva aj na ostatných trhoch EU,“ uviedol Peter Horovčák, senior manažér na oddelení Consultingu, Deloitte Slovensko.

„Podľa našich zistení v rámci regiónu iba 16 percent opýtaných manažérov prejavuje optimizmus v otázke všeobecných vyhliadok vývoja ekonomiky v regióne počas najbližších šiestich mesiacov. Viac ako dve pätiny (43 percent) manažérov je presvedčených, že situácia sa bude v blízkej budúcnosti zhoršovať,“ dodáva Patrik Ferko, manažér na oddelení Auditu, Deloitte Slovensko.

Podobne ako v predchádzajúcich prieskumoch, aj teraz sa ukazujú významné rozdiely medzi názormi manažérov z rôznych krajín. Od začiatku globálnej krízy sa ukazuje, že stredná Európa je v otázkach vyhliadok rozdelená do dvoch táborov. Na severe regiónu (Poľsko, Česká republika, Slovensko) manažéri vnímajú vyhliadky vcelku pozitívne a optimisticky. Na druhej strane, krajiny na juhu (Maďarsko, Rumunsko a Chorvátsko) majú tendenciu pristupovať k ekonomickej situácii s väčšou opatrnosťou.

Šieste vydanie prieskumu potvrdzuje, že pozitívne vyhliadky manažérov zo severných krajín tohto regiónu utrpeli vážne trhliny. Tieto krajiny sú vo veľkej miere závislé od výrobného priemyslu a hlavne od vývozu tovaru do západnej Európy, dôsledkom čoho boli v regióne najviac postihnuté následkami európskej dlhovej krízy.

Spomedzi všetkých šiestich krajín, ktoré sa zúčastnili na prieskume, najvýraznejší posun k negatívnym vyhliadkam ekonomickej situácie krajiny zaznamenalo Slovensko.

V júni prejavilo 84 percent slovenských manažérov optimizmus v súvislosti s ekonomickými vyhliadkami. V súčasnosti iba 12 percent očakáva zmenu k lepšiemu vo vývoji ekonomiky krajiny, čo predstavuje prepad o 72 percent. Viac ako polovica manažérov v súčasnosti očakáva prepad ekonomiky oproti predchádzajúcemu vydaniu prieskumu, keď tento názor nezastával nikto.

Naši západní susedia na tom nie sú o nič lepšie. Viac ako jedna štvrtina (27 percent) českých manažérov v súčasnosti očakáva prepad tržieb v porovnaní so 16 percent v júni. V otázke vyhliadok zamestnanosti sú manažéri rozdelení na dva rovnako silné tábory: 27 percent očakáva, že ich firma bude zvyšovať stavy, a naopak existuje rovnaké percento tých, čo v nasledujúcich 12 mesiacoch očakávajú znižovanie stavov.

Ďalšou negatívnou skupinou sú vedúci pracovníci z Poľska. V súčasnosti iba 10 percent z nich očakáva nárast zamestnanosti vo svojich firmách, v porovnaní s 36 percent z prieskumu v júni. V Poľsku tiež zaznamenali výrazný prepad optimizmu v otázke očakávaných tržieb z predaja v budúcom roku.

Na rozdiel od výrazného prepadu očakávaní na severe regiónu, podľa prieskumu klesli očakávania aj v južných krajinách, hoci je tento pokles menej výrazný ako na severe. V Maďarsku možno pozorovať najväčšiu zmenu v očakávaniach v otázke tržieb z predaja v najbližších 12 mesiacoch. V júni 2011 očakávalo zvýšenie predaja 63 percent opýtaných. V súčasnosti došlo k prepadu o viac než polovicu na 29 percent. Viac ako polovica očakáva, že tržby z predaja sa nezmenia.

Tento prieskum okrem regionálnych a individuálnych zistení podľa krajín prezentuje aj sériu otázok o špeciálnych ekonomických oblastí, aby mohol porovnať, aké dôležité sú pre manažérov tohto regiónu dotácie a investície a pomoc od štátu.

  • Takmer všetci respondenti (99 percent) nevnímali dotácie a investície ako rozhodujúci faktor pri investovaní v minulosti.
  • Výrobný priemysel predstavuje odvetvie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou zvažovalo dotácie pri predchádzajúcich investíciách, 37 percent manažérov uviedlo, že tie predstavovali aspoň jeden z viacerých rozhodujúcich faktorov. Iba 22 percent manažérov z odvetvia predaja/obchodu a 15 percent z odvetvia energetiky a zdrojov zdieľalo tento názor.
  • Viac než jedna tretina respondentov (38 percent) naznačila, že dotácie by predstavovali aspoň jeden z viacerých faktorov, ktoré by zvažovali pri rozhodovaní o mieste novej investície v budúcnosti. • Výrobný priemysel bude odvetvím, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou bude zvažovať dotácie pri investíciách v budúcnosti, 60 percent manažérov je presvedčených, že to bude aspoň jeden z viacerých faktorov, ktoré budú zvažovať.

Zdroj: Deloitte.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *