Streda 17. októbra. Meniny má Hedviga

Dlhodobý trend rastu sa prerušil

Investície 29.05.2013 | 13:06 0 Komentárov

Nové maximá na burzách v uplynulých dňoch vystriedala korekcia. Na najdôležitejších akciových trhoch sveta dochádzalo k výberu ziskov. Vyvolali ho obavy zo spomalenia uvoľnenej peňažnej politiky a skutočnosť, že čínske hospodárske výsledky boli slabšie, ako sa očakávalo – hovorí Jeff Hochman, riaditeľ pre technickú analýzu Fidelity Worldwide Investment.

Akcie

Nemecké, americké, japonské a britské akcie si v roku 2012 a v prvom kvartáli 2013 z hľadiska ocenenia polepšili, ich ceny však stále nedosahujú dlhodobý priemer. Slušná cenová úroveň obmedzuje riziko poklesu, aj keď po prudkých fázach kurzovej „rallye“ zvyčajne dochádza ku korekcii v dôsledku výberu ziskov, ako sa to deje aj teraz. V porovnaní s inými investičnými triedami, ktoré sa považujú za bezpečné, bude riziková prirážka akcií v priebehu nasledujúcich rokov a s rastúcimi úrokmi, ďalej pozvoľna klesať. Akcie ako investičná trieda budú vďaka tomu ešte výraznejšie etablované u inštitucionálnych investorov, čo by mohlo priniesť šance súkromným investorom.

Vzhľadom na očakávané oživenie rastu v druhom polroku 2013 na jednej strane a opäť rastúcu volatilitu na druhej strane, sa vynára dôležitá otázka: Bude sa v najbližšom čase dariť skôr cyklickým akciám alebo defenzívnym titulom? Napriek nadmernému predaju cyklických akcií a skutočnosti, že klasické defenzívne tituly z oblasti farmácie a základného spotrebného tovaru, ktoré v poslednom čase prinášali vysoký výnos, sa na celom svete nachádzali na špici rastu cien, by som defenzívne tituly teraz nezavrhoval. Investori, bažiaci po výnose, budú totiž naďalej vyhľadávať podniky, ktoré vyplácajú dividendy a vykazujú stabilný zisk na akciu, až kým úroková sadzba nestúpne na takmer 3 %, a teda výrazne nad úroveň inflácie. Kvalitne diverzifikované portfólio by malo obsahovať vybrané cyklické a defenzívne akcie. Na „nudných“ defenzívnych akciách by sme mali zotrvať už len preto, že z dlhodobého hľadiska vykazujú menšie výkyvy ako celkový trh – a pritom už len vďaka atraktívnym a stabilným dividendám často dosahujú vyššie výnosy.

Dlhopisy

Jednoznačný veľký obrat od dlhopisov k akciám sa zatiaľ nekonal. V prvom rade môžeme pozorovať prúdenie kapitálu z produktov peňažného trhu do dlhopisov a akcií. V oblasti dlhopisov z toho profitujú najmä dlhopisy rýchlo sa rozvíjajúcich krajín a dlhopisy s vysokým výnosom. Tento trend by mal pokračovať aj v strednodobom horizonte. K veľkému obratu od dlhopisov k akciám dôjde pravdepodobne najskôr na prelome rokov, keď investori so svojimi dlhopismi v dôsledku zvýšenia úrokových sadzieb náhle utrpia výrazné straty.

Suroviny

Supercyklus surovín ešte celkom neskončil, ale množia sa signály, že sa pomaly blíži ku koncu. To platí zvlášť pre cenu zlata, pri ktorom by mali byť investori v najbližšom čase opatrní. Zlato a suroviny zvyčajne celkovo vykazujú koreláciu s vývojom dolára. Podporená obnovená sila doláru preto poukazuje na dlhodobé spomalenie rastu surovinových trhov.

Záver

Rozpor medzi zmiešanou hospodárskou situáciou a pozitívnym vývojom akciových trhov v prvom kvartáli 2013 vyvoláva nedôverčivosť u investorov, očakávajúcich pokles cien akcií. Skutočnosť, že trh sa s oneskorením vyvíja procyklicky a medzičasom dochádza aj k poklesu o 5 až 10 %, je však úplne bežná. Otázka v súvislosti s cenami znie: Zosúladí sa akciový trh a hospodárska realita podnikov tak, že sa zlepšia makro údaje (to si myslia investori očakávajúci zvyšovanie cien akcií), alebo tak, že dôjde ku korekcii akciových kurzov smerom nadol (ako sa obávajú investori očakávajúci pokles cien)? Podľa mojej mienky je síce optimizmus investorov, ktorí predpokladajú rast cien akcií, síce z dlhodobého hľadiska odôvodnený, počas letných mesiacov však akciové indexy nemajú veľa priestoru smerom nahor. Teraz musia najprv začať rásť makro údaje a zisky podnikov, aby mohli ďalej rásť aj ceny. Napriek tomu si myslím, že obávané stratené desaťročie sa na celom svete podarilo odvrátiť, aj keď burzy spočiatku opäť zaradia nižšiu rýchlosť.

Jedným z najdôležitejších a najpriaznivejších výsledkov vývoja, je pritom normalizácia akciových trhov, pokiaľ ide o koreláciu medzi jednotlivými akciami: súbežný krok akcií ďalej slabne – vďaka čomu je trh menej náchylný na šoky a zvýrazňuje sa vplyv výberu jednotlivých titulov na výnos.

Zdroj: Jeff Hochman, riaditeľ pre technickú analýzu v spoločnosti Fidelity Worldwide Investment.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *