Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

Ekonomický sentiment rástol druhý mesiac v rade

Makroekonomika 28.03.2013 | 14:29 0 Komentárov

Ekonomický sentiment na Slovensku vzrástol počas marca už druhý mesiac v rade. Dôveru v ekonomiku na Slovensku zrejme pozitívne ovplyvnil aj rast sentimentu našich obchodných partnerov v eurozóne, ten sa však počas marca už opäť obrátil nadol. Dôvera v rámci jednotlivých sektorov počas ostatných mesiacov výrazne kolíše, čo spolu s poklesom sentimentu v eurozóne napovedá, že rast domáceho sentimentu v ekonomike nemusí byť trvalý.

Ako informuje makroekonóm VÚB Andrej Arady, skôr ako kontinuálne zlepšenie dôvery v jednotlivých sektoroch s výnimkou spotrebiteľov možno pozorovať počas ostatných mesiacov len ich zmiešaný vývoj. Ekonomicky však ani u spotrebiteľov momentálne nejestvuje veľa dôvodov na výraznejšie zlepšenie situácie. Súhrnný index počítaný ako trojmesačný kĺzavý priemer sa zvýšil o 1,8 bodu na 90,4, čo je však stále 14,9 bodu pod jeho dlhodobým priemerom a 8,4 bodu pod úrovňou z marca minulého roku. Medzimesačne pozitívne ovplyvnil celkový index najmä výrazný rast dôvery v priemysle z -12,3 bodu na nulu.

Zatiaľ čo v predchádzajúcom mesiaci podniky očakávali prepad budúcej produkcie, v marci ich očakávania výrazne poskočili. Z takéhoto kolísavého vývoja nemožno pre tento okamih očakávať oživenie, pozitívnym však prinajmenšom je zastavenie prepadu. K miernemu zlepšeniu dôvery došlo aj v stavebníctve. Úroveň dopytu tam však viac menej zotrvala nezmenená, stavebné podniky sú ale menej pesimistické ohľadom budúcej zamestnanosti v sektore. 38% oslovených podnikov podľa prieskumu však v nasledujúcich troch mesiacoch plánuje prepúšťať, zatiaľ čo naberať nových zamestnancov plánuje len 14% podnikov. U spotrebiteľov možno podľa prieskumu pozorovať najmä postupný pokles obáv zo straty zamestnania, historicky sú však stále veľmi vysoké (viď graf: Spotrebiteľská dôvera vs obavy z nezamestnanosti).

Graf: Spotrebiteľská dôvera vs obavy z nezamestnanosti

dovera-obavy-nezamestnanostGraf: Indikátor ekonomického sentimentu

indikator

Zdroj: Andrej Arady – makroekonóm VÚB na základe údajov ŠÚ SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *