Pondelok 21. január. Meniny má Vincent

Erste Group spúšťa program sociálneho bankovníctva – Krok za krokom

Banky 06.10.2016 | 14:49 0 Komentárov

Krok za krokom, program sociálneho bankovníctva Erste Group, je zameraný na priame riešenie potrieb spoločenských skupín, ktoré banky v strednej a východnej Európe (SVE) a v Rakúsku bežne prehliadajú. Program posilňuje finančnú inklúziu jednotlivcov s nízkymi príjmami, začínajúcich podnikateľov a sociálnych organizácií.

Ponúka im spravodlivý prístup k základným finančným produktom, solídne poradenstvo a nepretržitý mentoring vo finančných otázkach tak, aby títo ľudia získali finančnú sebadôveru, potrebnú pre zlepšenie svojich životov. 

„Kladieme dôraz na zdravé a ziskové podnikanie, ale rovnako je pre nás dôležité, aby sa ľudia vedeli rozhodovať o svojich finančných otázkach a tým napomáhame šíreniu blahobytu v našom regióne. Tieto zásady boli kľúčovými pre ciele, ktoré si naša banka vytýčila už pri svojom vzniku, takmer pred dvomi storočiami. S naším programom sociálneho bankovníctva nadväzujeme na to, čo sme už v tejto oblasti dokázali rozšírením našej ponuky o praktické riešenia, ktoré budú mať priamy dopad na životy týchto obyvateľov regiónu, ktorí ostali pozadu,“ uviedol Andreas Treichl, generálny riaditeľ Erste Group Bank AG.

Peter Surek, riaditeľ vývoja pre sociálne bankovníctvo v Erste Group dodal: „Náš prístup k sociálnemu bankovníctvu kladie dôraz na podporu vyššej miery inkluzívneho rastu v regióne SVE. Snažíme sa to docieliť poskytovaním základných, primeraných a dostupných finančných produktov a finančného poradenstva jednotlivcom a skupinám, ktoré k nim v minulosti nemali prístup.

Ku dnešnému dňu sme v Rakúsku pomohli viac než 15 000 jednotlivcom nájsť stratenú finančnú istotu, v krajinách SVE sme pomohli vytvoriť viac než 1 000 pracovných miest pre podnikateľov a poskytli sme financovanie viac než osemdesiatim spoločenským organizáciám. Tento prístup zavedieme ako komplexný program sociálneho bankovníctva na všetkých našich trhoch.”

Za posledných dvadsať rokov krajiny v strednej a východnej Európe zaznamenali výrazný pokrok v približovaní sa k západnej Európe. Avšak štúdie naznačujú, že približne 16 miliónov obyvateľov v krajinách, v ktorých je Erste Group prítomná (Rakúsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Chorvátsko a Srbsko), sú vystavení riziku chudoby alebo sociálnej exklúzie; toto predstavuje približne 30 % dospelej populácie regiónu.

Traja zo štyroch členov tejto skupiny neboli schopní dosiahnuť dostatočnú výšku úspor, aby sa dokázali vysporiadať s neočakávanými výdavkami a jedna pätina si nemôže dovoliť primerané vykurovanie svojich domovov. Okrem toho, príjem 70 % ľudí s nízkymi príjmami v regióne za posledných desať rokov stagnoval alebo dokonca zaznamenal pokles.

Program Krok za krokom bude postupne zavedený v sieti Erste Group miestnych bánk a v partnerstve s ostatnými nevládnymi organizáciami. Takisto stavia na programoch, ktoré dcérske spoločnosti Erste Group v regióne už predstavili a funguje spolu s existujúcimi projektami sociálneho bankovníctva, ako sú napríklad Zweite Sparkasse v Rakúsku (spustený v roku 2006) a rumunský good.bee Credit (2009), s cieľom vytvoriť jedinečnú infraštruktúru pre finančnú inklúziu v celom regióne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *