Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Európska investičná banka poskytla VÚB úverovú linku na 50 mil. eur

Banky 09.02.2017 | 10:03 0 Komentárov

Zvýhodnené úvery sú určené na  regionálny rozvoj, financovanie malého a stredného podnikania, podporu životného prostredia a vedomostnej ekonomiky.

Zdroje sú určené pre malé a stredné podniky do 250 zamestnancov, pre väčšie  korporácie s počtom zamestnancov do 3 000 a pre iné spôsobilé verejné a súkromné entity s počtom zamestnancov nad 3 000. O úver môžu požiadať aj mestá a obce. Prostriedky bude možné čerpať formou úveru. Žiadatelia, ktorí sa budú uchádzať o tieto financie, budú musieť splniť podmienky stanovené EIB, najmä  účel financovania, stav rozpracovanosti projektu, vlastnícka štruktúra dlžníka, či podiel EIB zdrojov na financovaní.

Je to už v poradí piata transakcia týchto dvoch inštitúcií. EIB oceňuje, že VÚB dokonale pozná lokálny trh, má dobre vybudovanú sieť pobočiek a tým aj prístup k malým a stredným podnikom. Tieto prostriedky by mali zvýšiť dostupnosť cenovo prijateľného dlhodobého financovania, konkurencieschopnosť a produktivitu malých a stredných podnikov, ktoré sú jedným z hybných motorov slovenskej ekonomiky.

„Malé a stredné podniky zamestnávajú takmer tri štvrtiny pracovných síl na Slovensku. Aj vďaka tejto spolupráci budú môcť firmy výhodne financovať nákup nových technológií, zariadení, či dokonca aj výstavbu nových výrobných hál. Mestá a obce môžu peniaze využiť na opravu cestných komunikácii, rekonštrukciu mestských budov alebo osvetlenia,“ vysvetľuje Jozef Kausich, riaditeľ firemného bankovníctva VÚB banky.  EIB spoločne so skupinou VÚB ručí za to, že sa výhody vyplývajúce z poskytovania úverov za priaznivých podmienok dostanú k oprávneným konečným príjemcom.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *