Nedeľa 21. októbra. Meniny má Uršuľa

Finančný sprostredkovateľ a sociálne poistenie

Sociálna poisťovňa radí: kedy začať platiť poistné do Sociálnej poisťovne. I keď je činnosť vykonávaná popri inom zamestnaní alebo štúdiu, platia rovnaké pravidlá ako pri inej živnosti.

Som študentkou denného vysokoškolského štúdia. Uvažujem o možnosti privyrábať si popri štúdiu ako finančný sprostredkovateľ, mala by som pridelené DIČ. Ako som sa dočítala, z tohto statusu mi začne plynúť povinnosť platiť sociálne odvody. Aká je mesačná výška týchto odvodov?

Ak budete ako finančný sprostredkovateľ registrovaná daňovým úradom, máte 18 a viac rokov a činnosť finančného sprostredkovateľa Vám bude zakladať právo na príjem podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, budete mať na účely zákona o sociálnom poistení postavenie samostatne zárobkovo činnej osoby.

Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu.  Ak Váš hrubý príjem z činnosti finančného sprostredkovateľa za rok 2013 presiahne zákonom stanovenú hranicu, povinnosť prihlásiť sa a platiť poistné do Sociálnej poisťovne Vám vznikne k 1. 7. 2014. Vtedy budete mať zákonom stanovenú osemdňovú lehotu na prihlásenie. Prihlásite sa prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby, ktorý zašlete poštou alebo prinesiete osobne príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne v mieste Vášho trvalého bydliska. Výška poistného sa vypočíta na základe Vášho čiastkového základu dane z daňového priznania za rok 2013.

Dovtedy nemáte voči Sociálnej poisťovni žiadnu prihlasovaciu ani oznamovaciu povinnosť, ani povinnosť platiť poistné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *