Sobota 26. septembra. Meniny má Edita

Fondy peňažného trhu budú regulované

Iniciatívou Európskej komisie je regulácia peňažných fondov. Predpisovať sa bude štruktúra aktív a povinná bude i kapitálová rezerva. Cieľom je preniesť časť rizika investícií na banky a zároveň znížiť možné nebezpečenstvá nárazových požiadaviek klientov na výplaty.

Ministerstvo financií (MF) SR podporuje nariadenie Bruselu, v ktorom stanovuje nové pravidlá pre fondy peňažného trhu (FPT). Vyplýva to z predbežného stanoviska, ktoré rezort financií predložil do medzirezortného pripomienkového konania.„Slovenská republika podporuje návrh nariadenia a jej cieľ, ktorým je zvýšiť schopnosť FPT lepšie odolávať tlakom spojeným s vyplácaním výnosov v stresových trhových podmienkach posilnením ich profilu likvidity a stability,“ uviedol rezort financií vo vlastnom materiáli.

Medzi investormi sú FPT obľúbené, pretože majú podobné vlastnosti ako bankové vklady. Podľa Európskej komisie, ktorá s návrhom nových pravidiel prišla, sú však vystavené väčším trhovým rizikám ako produkty od bánk, a preto je potrebná ich regulácia. „Tento krok by mal spolu s požiadavkou na držanie najlikvidnejších aktív a na väčšiu diverzifikáciu znížiť rizikovosť fondov v prípade problémov a znížiť tak riziko zamrznutia trhov s krátkodobým financovaním. Nakoľko drvivú väčšinu fondov peňažného trhu zriaďujú banky, tak by sa v prípade problémov preniesli problémy práve na nich,“ vysvetlil pre TASR analytik X-Trade Brokers Kamil Boroš.

Podľa návrhu od FPT sa bude požadovať, aby aspoň desať percent ich portfólia tvorili aktíva so splatnosťou do jedného dňa a ďalších aspoň 20 percent aktíva so splatnosťou do jedného týždňa. „Táto požiadavka má umožniť FPT vyplatiť investorov, ktorí sa rozhodnú vybrať svoje finančné prostriedky v krátkej lehote,“ približuje MF SR návrh nových pravidiel v predkladacej správe.

Fondy by si taktiež mali vopred vytvoriť kapitálovú rezervu. To by malo podľa európskej legislatívy zabezpečiť ich lepšiu stabilitu. Ide o opatrenia zameraná na zvýšenie likvidity. Zvýšiť sa má i transparentnosť s cieľom jednoduchšieho pochopenia rizikovosti fondov. Zavedie sa povinného stresové testovanie aktív s cieľom lepšie predvídať cykly výplat.

Nové pravidlá pre Fondy peňažného trhu sú súčasťou európskej regulácie tieňového bankovníctva. V týchto fondoch sa nachádza približne 22 % krátkodobých dlhových cenných papierov, ktoré emitovali buď vlády, alebo podnikový sektor. Nové pravidlá sú podľa Bruselu potrebné aj preto, že tieto fondy sú systémovo previazané s bankovým sektorom a predstavujú riziko v prípade vypuknutia finančných kríz. Navrhované opatrenia bude potrebné zapracovať do zákona o kolektívnom investovaní.

Zdroj: TASR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial