Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Genertel s neetickou reklamou

Poistenie 09.04.2013 | 12:02 0 Komentárov

Poisťovňa Genertel lákala nových klientov na to, že tri mesiace PZP zaplatí za nich. Podľa Arbitrážnej komisie Rady pre reklamu si však spotrebiteľ nevie nevie žiadnym spôsobom overiť, či mu bola propagovaná ponuka aj reálne uplatnená, resp. aká výška zľavy mu bola poskytnutá. Preto považuje rada reklamu za neetickú.

Na online poisťovňu sa sťažovala fyzická osoba: „Sťažovateľ uvádza, že dňa 21. 02. 2013 mu bola prostredníctvom e-mailu zaslaná štandardná ponuka poistenia v rovnakej sume, akú uzavrel na základe predmetnej reklamy, zaslanej mailom dňa 06. 03. 2013. Následne, pri kontaktovaní poisťovne, bol sťažovateľ informovaný, že zľava poistenia na 3 mesiace zdarma platí len pre niektoré typy poistenia. Sťažovateľ je toho názoru, že prísľub v podobe 3 mesiacov, ktoré môže zákazník získať zdarma nie je pravdivý, resp. reklama je zavádzajúca, keďže žiadne 3 mesiace zdarma poisťovňa zákazníkovi nepreplatí.“

Podľa AK RPR je kampaň Genertelu  rozpore ustanovením čl. 14 ods. 5 písm. b) etického kódexu reklamnej praxe, ktorý hovorí, že: „Reklama nesmie obsahovať žiaden údaj ani prezentáciu, ktoré by mohli zavádzať spotrebiteľa či už priamo, alebo nepriamo, najmä vynechaním údaju, dvojzmyselnosťou alebo zveličovaním, okrem prípadu, keď ide o jasnú hyperbolizáciu v reklame. Osobitná pozornosť  sa vyžaduje pri zobrazení veľkosti produktu s ohľadom na skutočné rozmery, objem a hmotnosť produktu a pri prezentácii alebo inom informovaní o ekonomickej alebo finančnej hodnote produktu, konečnej cene alebo podmienkam bezplatnej ponuky.“

AK RPR pri posudzovaní predmetnej reklamy zo skutočnosti, ktorú uviedol zadávateľ aj vo svojom stanovisku: „A to, že systém, na základe ktorého je vypočítaná výška poistného neumožňuje klientom vidieť výšku ceny pred zľavou, ale iba výslednú cenu. AK RPR si je vedomá skutočnosti, že konečná cena poistného môže byť individuálna a jej výpočet závisí od viacerých parametrov, avšak v danom prípade  je toho názoru, že výška ceny pred uplatnením zľavy z poistného je podstatným parametrom ponuky, najmä vo vzťahu k jej celkovej finančnej hodnote a zadávateľ by mal preto venovať dostatočnú pozornosť jej komunikácii. V predmetnom prípade si totiž spotrebiteľ nevie žiadnym spôsobom overiť, či mu bola propagovaná ponuka aj reálne uplatnená, resp. aká výška zľavy mu bola poskytnutá.“

Zdroj: AK RPR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *