Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

HDP rástlo v druhom kvartáli o 4,7% stálych a o 4,9% a bežných cenách

V 2. štvrťroku 2010 vzrástol medziročne objem HDP v stálych cenách o 4,7% a bežných cenách bol vyšší o 4,9%.

Z hľadiska použitia vplýval na ekonomický vývoj rast zahraničného i domáceho dopytu. Vývoz výrobkov a služieb sa zvýšil o 16,5% pri súčasnom raste dovozu výrobkov a služieb o 14,4%. Domáci dopyt bol vyšší o 3,5%. V rámci neho sa zvýšila tvorba hrubého kapitálu o 21,4% (tvorba hrubého fixného kapitálu klesla o 1,9%) a spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 2,1% (tvorila 1% HDP). Znížila sa konečná spotreba verejnej správy o 1,2% a konečná spotreba domácností o 1%.

Komentár VÚB k vývoju HDP

Spresnený odhad HDP v druhom štvrťroku roku 2010 ukázal, že slovenská ekonomika vzrástla v stálych cenách oproti rovnakému obdobiu minulého roku o 4,7% oproti 4,8% v 1Q10. Rast HDP bol tak o jednu desatinu percentuálneho bodu rýchlejší než v skôr zverejnenom rýchlom odhade HDP v polovici augusta. Po sezónnom očistení vzrástol HDP o 5% r/r, čo bol najrýchlejší medziročný rast v rámci celej EÚ, ktorej ekonomika vzrástla v priemere o 1,9% r/r. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom vzrástol HDP 1,2% q/q, čo bol zase piaty najrýchlejší rast v rámci EÚ, kde bol priemerný rast 1,9% q/q. V bežných cenách zrýchlila slovenská ekonomika svoj rast na 4,9% z 2,8% v 1Q10.

Detailná štruktúra HDP ukázala, že rast ekonomiky bol na Slovensku v 2Q09 ťahaný nahor najmä rastom zásob, ktoré v bežných cenách vzrástli o 293 mil. Eur, potom čo v predchádzajúcich šiestich štvrťrokoch zaznamenávali neustály pokles ich stavu. Fixné investície však naďalej klesali (pozri tabuľku). Pozitívne prispel k rastu aj pokračujúci rast zahraničného dopytu. Naopak spotreba zaznamenala pokles pod vplyvom poklesu tak zo strany domácností ako aj vlády. Zlepšujúci sa vývoj na trhu práce, kde v druhom štvrťroku došlo k zníženiu miery nezamestnosti na 14,4% z 15,1% v 1Q10, zmierneniu poklesu zamestnanosti na -2,8% r/r z -4,4% v 1Q a zrýchleniu rastu nominálnych aj reálnych miezd by však mal v nasledujúcich štvrťrokoch napomáhať oživeniu spotreby domácností, ktorá by tak v druhej polovici tohto roka mohla vzrásť.

Komentár UCB k vývoju HDP

Spresnené údaje ŠÚSR potvrdili silný rast ekonomiky v 2Q na úrovni 4,7% medziročne (prvý odhad hovoril o raste 4,6%). V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tak ekonomika vzrástla o 1,2% (tj, skoro 5% annualizované). Za rastom HDP môžeme stále hľadať najmä silnejúci zahraničný dopyt. Čistý export prispel k medziročnému rastu HDP 1,8 p.b. Medzikvartálny rast exportov sa síce postupne zmierňuje, v 2Q však stále zaznamenali nárast o úctyhodných 1,8% (sezónne očistené – prepočet UniCredit Bank). Navonok sa prebral aj domáci dopyt, ktorý sa podieľal na medziročnom raste HDP 2,9 p.b. Treba však poznamenať, že celý rast ide na vrub rastu zásob (najmä nedokončenej výroby a materiálu). Ostatné zložky domáceho dopytu naďalej klesajú. Ani stabilizácia zamestnanosti v kombinácií so zrýchlením rastu miezd nenaštartovali spotrebu domácnosti (medzikvartálny pokles o 0,7% – sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank). Po silnom raste v 1Q sme mohli pozorovať aj korekciu vo výdavkoch verejnej správy (medzikvartálny pokles o 0,9% – sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank). Znížila sa opäť aj tvorba fixného kapitálu (medzikvartálne o 1,5% – sezónne očistené, prepočet UniCredit Bank), ktorá tak nenadviazala na rast z 1Q.

Náš výhľad na rast HDP ostáva po zverejnení spresnených údajov nezmenený, t.j. 4,3% pre tento rok a následné spomalenie rastu na 3,5% budúci rok (v dôsledku nižšej dynamiky zahraničného obchodu a nižším nárastom výdavkov na infraštruktúru).

Zdroj: ŠÚ SR, VÚB – Martin Lenko, UCB – Ľubomír Koršňák.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *