Utorok 18. decembra. Meniny má Sláva

HDP v 2. kvartáli ťahal výlučne zahraničný dopyt

Štatistický úrad SR potvrdil medziročný rast HDP v 2Q na úrovni 3,3%. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom tak slovenská ekonomika vzrástla (rovnako ako v 1Q) o 0,9% (sezónne očistené).

V súlade s očakávaniami bol rast HDP ťahaný výlučne zahraničným dopytom. Dynamika medziročného rastu vývozov sa síce zmiernila z 15,8% na 12,4%, spomalenie dynamiky medziročného rastu sme však mohli pozorovať aj na strane dovozov – z 11,3% na 9,0%. Prebytok zahraničného obchodu sa tak opäť zvýšil, pričom príspevok čistého exportu k rastu HDP predstavoval 4,0 pb. Domáci dopyt ani v druhom štvrťroku neprispel k rastu HDP. Naopak, jeho príspevok k rastu HDP bol negatívny (-0,7 pb), ovplyvnený najmä šetrením vo verejnej správe. Výdavky verejnej správe medziročne poklesli o 4,3% a priamo prispeli k zníženiu HDP o 0,8 pb. Pozitívne prekvapila spotreba domácnosti. Tá ostala medziročne nezmenená, maloobchodné tržby pritom naznačovali prehĺbenie medziročného poklesu. Podľa očakávaní sa v 2Q zrýchlila dynamika medziročného rastu tvorby hrubých fixných investícií – to naznačovala už vopred aj rastúca dynamika medziročného rastu bankových úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam – z 2,2% v 1Q na 6,1% v 2Q.

V druhej polovici roka očakávame ďalšie spomaľovanie dynamiky medziročného rastu HDP. Spomalenie ekonomík našich obchodných partnerov by sa malo prejaviť aj na spomalení slovenských vývozov. Domáci dopyt bude naďalej tlmený reštriktívnou fiškálnou politikou. Navyše rastúca neistota ohľadom budúceho vývoja môže opätovne znížiť ochotu podnikov realizovať ďalšie investície, či oddialiť oživenie spotreby domácnosti. Očakávame tak, že HDP by v tomto roku mohlo medziročne vzrásť o 2,9% a v budúcom roku o 2,8%.

Zdroj: Ľubomír Koršňák, UniCredit Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *