Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

HPD v prvom kvartáli rástlo v stálych cenách o 4,8%

V 1. štvrťroku 2010 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2009 vzrástol objem hrubého domáceho produktu v stálych cenách o 4,8% (v bežných cenách bol vyšší o 2,8%).

1. štvr
ť
roku 2010  sa vytvoril hrubý domáci produkt (HDP) v objeme 15 072,4 mil. Eur. V porovnaní s 1. štvrťrokom 2009 reálne vzrástol o 4,8 % (v bežných cenách bol vyšší o 2,8%). Po sezónnom očistení sa oproti 4. štvrťroku 2009 zvýšil o 0,8%.

Štruktúra ekonomického rastu bola na strane použitia ovplyvnená najmä rastom zahraničného dopytu (o 16,8 %). Miernejším tempom rástol aj domáci dopyt (o 0,9 %). V rámci konečnej spotreby zaznamenali zvýšenie všetky jej tri sektory. Konečná spotreba verejnej správy vzrástla o 6,2 %, konečná spotreba domácností o 0,4 % a konečná spotreba neziskových inštitúcií slúžiacich domácnostiam o 3,4 %. Pokračoval pokles investičného dopytu. Tvorba hrubého kapitálu sa znížila o 2,2 %, z toho tvorba hrubého fixného kapitálu o 0,4 %. 

V 1. štvrťroku sa vytvorila pridaná hodnota v objeme 13 712,8 mil. Eur. Oproti 1. štvrťroku 2009 vzrástla o 5,2 %. V priemysle (v objemovo najvýznamnejšom odvetví) sa tvorba pridanej hodnoty zvýšila o 13,1 %. Prírastky pridanej hodnoty dosiahli aj odvetvia pôdohospodárstvo, rybolov a chov rýb (29,9 %), obchod, hotely a reštaurácie, doprava (11,7 %) a verejná správa, školstvo, zdravotníctvo a ostatné služby (4 %). Naopak, pokles bol v stavebníctve o 18,9 % a vo finančnom sprostredkovaní a nehnuteľnostiach o 4,6 %. 

Z vytvoreného hrubého domáceho produktu dôchodkovou metódou tvoril hrubý prevádzkový prebytok a zmiešané dôchodky 8 260,5 mil. Eur pri medziročnom raste o 7,4 %. Odmeny zamestnancov 2) v hodnote 5 623,9 mil. Eur klesli o 1,2 %. Objem vybraných daní z produkcie a dovozu klesol o 1,9 % na 1 663,1 mil. Eur. Hodnota subvencií bola vyššia o 12,5 % a dosiahla 475,2 mil. Eur.

Zdroj: Štatistický úrad SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *