Utorok 18. decembra. Meniny má Sláva

IFP pri MF SR: Hospodárstvo porastie v budúcom roku len o 1,7%

IFP pri MF SR pristúpil k opätovnému zníženiu prognózy rastu ekonomiky v roku 2012 na 1,7%. Tentokrát je spomalenie výraznejšie a preto zasiahne aj trh práce na Slovensku. Pomalší rast ekonomiky by mal podľa prvých prepočtov spôsobiť výpadok príjmov na úrovni 480 mil Eur v roku 2012 z titulu pomalšieho rastu.

Definitívne čísla potvrdí MF po daňovom výbore koncom budúceho týždňa, vrátane dodatočného odhadu výpadku kvôli legislatíve.

Podľa analýzy IFP, v roku 2012 by mal byť rast HDP ťahaný predovšetkým spustením nových investícií v automobilovom a elektrotechnickom priemysle. Prejaviť by sa malo aj vyššie čerpanie EÚ fondov mimo verejnej správy. V nasledujúcich rokoch by už mali všetky zložky prispievať k rastu HDP pozitívne, pričom príspevok zahraničného dopytu by sa mal postupne zmierňovať v dôsledku vyššieho príspevku domáceho dopytu vplyvom naštartovania súkromnej spotreby.

Negatívnejší vývoj zahraničného dopytu po slovenských tovaroch spomalí rast exportov, investícií a zamestnanosti. Pomalší rast nášho vývozu však bude tlmený spustením novej výroby v automobilovom a elektronickom priemysle. Nižší dopyt po pracovnej sile spolu s pomalším rastom produktivity a atmosférou veľkej neistoty sa prejavia v nižších mzdových nárokoch, čo sa odrazí aj v pomalšej spotrebe slovenských domácností. Tie by však stále mali reálne minúť o 0,6% viac ako v roku 2011, kvôli prudšiemu zníženiu inflácie. Pretrvávajúca neistota ohľadom budúceho vývoja bude naďalej držať mieru úspor na vysokej úrovni tohto roka. Naďalej platí predpoklad, že v dôsledku reštriktívnych opatrení jediná klesajúca zložka HDP zostáva spotreba verejnej správy.

Zdroj: IFP pri MF SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *