Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Informáciu o stave účtu v Sociálnej poisťovni sa môžete dozvedieť i elektronicky

DanePoistenie 23.08.2016 | 09:56 0 Komentárov

Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca sa dá získať aj prostredníctvom elektronickej služby Sociálnej poisťovne. Prístup si treba vybaví pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne.

Za prvý polrok 2016 Sociálna poisťovňa vyhotovila poistencom 7 195 informácií o stave ich individuálneho účtu, 6 733 informácií o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca, 3005 vysvetľujúcich listov a 2 026 výpisov o dobách poistenia poistencom žijúcim v cudzine.

Záujem o sprístupnenie oboch druhov informácií má stúpajúcu tendenciu. Kým v roku 2011 Sociálna poisťovňa vyhotovila 4 994 informácií o stave individuálneho účtu poistenca, v roku 2015 to už bolo 12 404 týchto informácií. V roku 2011 vyhotovila 4 550 písomných informácií o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca a v roku 2015 ich počet narástol na 11 620.

Sociálna poisťovňa každému poistencovi vedie individuálny účet poistenca. Obsahuje Informáciu o stave individuálneho účtu poistenca do 31. 12. 2003 (údaje o obdobiach dôchodkového poistenia, vymeriavacie základy) a na ňu nadväzuje Informácia a zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. 1. 2004 (údaje o obdobiach poistenia nemocenského, dôchodkového a v nezamestnanosti).

Informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca sa občan môže dozvedieť aj prostredníctvom elektronickej služby Sociálnej poisťovne. Prístup si jednoducho a rýchlo vybaví pri osobnej návšteve pobočky Sociálnej poisťovne a podpísaní dohody o používaní elektronických služieb. Na základe prístupovej karty (grid karty) získa prístup k svojmu individuálnemu účtu. Je to najrýchlejšia cesta k informáciám na svojom individuálnom účte vedených od roku 2004.

O informácie z individuálneho účtu môže poistenec požiadať aj osobne v ústredí Sociálnej poisťovne, telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky prostredníctvom kontaktného formulára na webovej stránke Sociálnej poisťovne www.socpoist.sk alebo písomne (listom) na adrese Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava.

Poistenec by mal uviesť identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo a tiež korešpondenčnú adresu, na ktorú má Sociálna poisťovňa informácie zaslať. O vyhotovenie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za predchádzajúci kalendárny rok možno požiadať raz ročne, najskôr od 1. apríla kalendárneho roka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *