Stvrtok 13. decembra. Meniny má Lucia

Inštitúcie na Slovensku nedokážu podporovať ekonomiku

Makroekonomika 09.02.2012 | 17:22 0 Komentárov

V súvislosti s posledným vývojom na slovenskej politickej scéne, ktorý poukazuje na údajne tesné a potenciálne korupčné  prepojenie politiky a záujmových skupín, porovnávali analytici UniCredit Bank Slovensko s ostatnými krajinami strednej a východnej Európy, EU(10), v oblasti kvality inštitúcií.

Tieto krajiny sú prirodzenou porovnávacou skupinou pre Slovensko pretože všetky sa museli vyrovnať s dedičstvom socializmu, počas ktorého v týchto krajinách prakticky neexistovali inštitúcie kompatibilné s trhovou ekonomikou a liberálnou demokraciou. Krajiny EU(10) ich museli budovať nanovo.

Pre naše porovnanie sme použili dáta o kvalite inštitúcií zo správ  renomovaných svetových think-tankov ako sú World Economic Forum, Heritage Foundation a Transparency International. Nižšie je súhrn našich zistení:

  • Správa o konkurencieschopnosti krajín sveta, ktorú vydáva World Economic Forum obsahuje aj sub-index Inštitúcie, ktorý má 21 sledovaných indikátorov. Slovensko je v celkovom hodnotení WEF v tejto oblasti na alarmujúcom 101.mieste, keď nám v porovnaní s krajinami EU(10) patrí predposledné miesto (za Slovenskom zaostáva len Bulharsko). Pohľad na niektoré indikátory  tohto sub-indexu je skutočne znepokojujúci. Napríklad indikátor eufemisticky nazvaný „odklonenie verejných fondov“ (diversion of public funds) ukazuje Slovensko na 113. mieste na svete, keď z EU(10) je za Slovenskom už len Česká republika. O neuspokojivom stave súdnictva na Slovensku svedčí aj hodnotenie nezávislosti súdnictva – v tomto indikátore je Slovensko úplne na chvoste EU(10), v celkovom poradí na 116.mieste.
  • Heritage Foundation uverejňuje pravidelne Index ekonomickej slobody, ktorého súčasťou je aj hodnotenie kvality ochrany majetkových práv a stavu korupcie v sledovaných krajinách. Podľa posledného hodnotenia je Slovensko v sub-indexe ochrany majetkových práv na 65. mieste vo svete a v porovnaní s krajinami EU(10) na ôsmom mieste (9. a 10. priečka patria Rumunsku a Bulharsku). V hodnotení stavu korupcie je Slovensko na 62. mieste a opäť mu patrí 8. miesto medzi EU(10) pred Rumunskom a Bulharskom.    
  • Transparency International pravidelne zverejňuje index vnímania korupcie (Corruption Perception Index). V poslednom hodnotení je Slovensko na 66. mieste, v porovnaní medzi krajinami EU(10) mu patrí 8. miesto pred Rumunskom a Bulharskom.

ucb-konkurencie-schopnost-9-feb-2012

Rýchly pohľad na rôzne indexy kvality inštitúcií v krajinách EU(10) prezrádza, že žiadna z týchto krajín zatiaľ nebola schopná vybudovať inštitúcie na úrovni inštitúcií vo vyspelých krajinách sveta. Najbližšie má k tomuto cieľu Estónsko, ktoré je na prvom mieste medzi krajinami EU(10) prakticky vo všetkých porovnaniach, ku ktorým sme mali prístup a v kvalite inštitúcií patrí do tretej desiatky krajín sveta. Aj to svedčí o tom, že budovanie a transformácia inštitúcií, ktoré by mali podporovať trhovú ekonomiku a liberálnu demokraciu je zložitou úlohou.

Pokrok v oblasti budovania inštitúcií je u rôznych krajín rôzny. Je alarmujúce, že Slovensku v našich porovnaniach patria pozície na spodku rebríčkov EU(10). Zdá sa preto, že ekonomický rozvoj na Slovensku – keďže Slovensko patrí v ekonomických porovnaniach k najvyspelejším v EU(10) – predbehol vývoj a pokrok v oblastí budovania inštitúcií, ktoré majú trhovú ekonomiku podporovať. Nedávne odhalenia o potenciálne korupčnom správaní politikov a záujmových skupín len ďalej poukazujú na neadekvátnosť inštitucionálneho rámca na Slovensku a naznačujú urgentnú potrebu ďalších inštitucionálnych reforiem. Pri absencii reforiem, súčasná nízka kvalita inštitúcií bude takmer určite patriť k hlavným úzkym miestam ďalšieho ekonomického rozvoja Slovenska.

Zdroj: Vladimír Zlacký – hlavný ekonóm UniCredit Bank. 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *