Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

Júnová inflácia sa oproti máju takmer nemenila

Medziročná inflácia v júni dosiahla v úhrne hodnotu 1%. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,1% a čistá inflácia 0,9%. V júni v porovnaní s májom sa spotrebiteľské ceny v úhrne nezmenili.

Spotrebiteľské ceny v 2. štvrťroku 2010 v porovnaní s 1. štvrťrokom 2010 vzrástli v úhrne o 0,5%. Zvýšili sa ceny v odbore potraviny a nealkoholické nápoje o 1,7%; alkoholické nápoje a tabak o 1,1%; zdravotníctvo o 0,7% a doprava o 0,6%. Klesli ceny za nábytok, bytové zariadenie a bežnú údržbu domu o 0,8%.

Komentár VÚB k vývoju inflácie

Spotrebiteľské ceny ostali v júni na rovnakej úrovni ako máji, čo na medziročnej úrovni znamenalo spomalenie ich rastovej dynamiky na úroveň 1,0% z 1,2% v máji. Medzimesačný pokles cien potravín o -0,2% a rovnaký pokles cien v oblasti dopravy (vplyvom poklesu cien pohonných hmôt) a predaja nábytku a vybavenia pre domácnosti bol na druhej strane vyvažovaný miernym rastom ostaných služieb a stagnáciou cien v oblasti nákladov na bývanie a energií. Jadrová inflácia (CPI očistené o regulované ceny) medzitým rovnako spomalila na úroveň 1,1% z 1,5% v máji.

V júli očakávame stagnáciu CPI na úrovni 1% r/r. Medzimesačne by mali spotrebiteľské ceny klesnúť o 0,1% vplyvom poklesu cien potravín (sezónne zlacnenie zeleniny a ovocia) a cien odevov a obuvi (letné výpredaje).

Tento týždeň v stredu sa zverejnia údaje aj za európsku harmonizovanú infláciu, ktorá by mala medziročne spomaliť na úroveň 0,5% z májových 0,7%. V porovnaní s májom by mal HICP rovnako ako aj národný CPI stagnovať.

Komentár UniCredit Bank k vývoju inflácie

Medziročný rast cien sa podľa zverejnených údajov Štatistického úradu v júni opäť spomalil na 1,0% (oproti 1,2% v máji). Dopytová inflácia  (prepočet UniCredit Bank) zostala v júni na májovej úrovni, t.j. 0,2% medziročne.

K spomaleniu medziročného rastu cien prispeli v júni najmä ceny pohonných hmôt, ktoré medzimesačne poklesli o 0,7%. Vďaka vyššej minuloročnej porovnávacej báze sa tak ich medziročný rast spomalil z 13,5% na 7,5%.  

Aj napriek medzimesačnému poklesu o 0,2%, ceny potravín sa v júni podľa očakávaní vrátili k trendu pozvoľného zrýchľovania medziročného rastu (nízka minuloročná porovnávacia báza).

Výhľad

Predpokladáme, že inflácia by sa mohla v letných mesiacoch pohybovať na úrovniach okolo 1,0%. V závere roka očakávame opäť mierne zrýchlenie medziročnej inflácie –  báza v cenách potravín a pohonných hmôt, navyše oslabujúce euro, ako aj povodne (možný vyšší tlak na rast cien potravín v jesenných mesiacoch) mierne zvýrazňujú proinflačné riziká v druhej polovici roka. Náš odhad koncoročnej inflácie tak ostáva zatiaľ nezmenený, t.j. 1,9%.

Zrýchľujúca inflácia ukrojí aj z rastu miezd. Náš odhad priemerného rastu miezd v tomto roku ostáva 3,1%. Po očistení o infláciu by tak reálne mzdy v tomto roku mali narásť o 1,8%.  

Zdroj: ŠÚ SR, Martin Lenko – VÚB, Ľubomír Koršňák – UniCredit Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *