Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Klub ekonomických analytikov: Dane a odvody treba reformovať

Väčšina členov klubu ekonomických analytikov si myslí, že výdavkové opatrenia štátneho rozpočtu nebudú stačiť na udržateľné zníženie deficitu a bude potrebná aj reforma daní a odvodov s cieľom zvýšiť výber, nie však nutne aj sadzby.

Nutnosť zvýšenia sadzieb vidí tretina členov KEA. Z výsledkov aktuálneho prieskumu medzi členmi ďalej vyplýva, že:

  • Členovia KEA neočakávajú splnenie cieľa deficitu, pokiaľ nedôjde k zásadným opatreniam. “Status-quo” deficit je odhadovaný na úrovni  7,4%  HDP pre rok 2010.
  • Skoro všetci členovia vnímajú  reformu  – najmä  prvého dôchodkového piliera  – za  urgentnú, ktorá neznesie odklad.
  • Napriek nižšej úrovni verejného dlhu (v rámci EÚ) členovia vnímajú kreditné riziko SR za  priemerné.
  • Všetci  zúčastnení členovia vyjadrili výhrady k súčasnému vyčísľovaniu schodku verejných financií.
  • Členovia odhadujú pravdepodobnosť, že  SR skončí ako Grécko  do roku 2011 na úrovni  26%.

Klub ekonomických analytikov (KEA) je občianskym združením, má 33 členov a pozostáva z ekonomických analytikov ako sú komerčné banky, mimovládne výskumné inštitúcie, Slovenska akadémia vied, ministerstvá, konzultačné firmy a univerzity. Prieskumu sa zúčastnilo 13 členov začiatkom júna 2010, členovia v súčasnosti aktívni na MF SR sa nevyjadrovali z titulu konfliktu záujmov.

Zdroj: Klub ekonomických analytikov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *