Pondelok 15. októbra. Meniny má Terézia

Komentár SLSP: Rozpočtový deficit by mal klesnúť pod 5%

Budúcoročný rozpočet prináša výraznú konsolidáciu, nevyhnutnú po takmer osem percentných deficitoch dva roky po sebe (2009 a odhad na 2010). Deficit by mal klesnúť pod maastrichtský limit 3 % HDP do roku 2013. Konsolidácia predstavuje 2,5 % HDP, pričom 1,1 % HDP by malo byť zabezpečených vyššími príjmami a 1,4 % nižšími výdavkami.

Hodnotenie

Pozitívne hodnotíme, že väčšina konsolidácie sa uskutoční hneď v roku po voľbách, čo zvyšuje šance, že sa deficit naozaj podarí v strednodobom horizonte znížiť k úrovni 3 % HDP. Deficit na úrovni 8 % HDP, aký Slovensko malo dva roky po sebe (2009 a pravdepodobne taký bude mať aj v roku 2010) je neudržateľný a konsolidácia je potrebná aj z pohľadu finančných trhov. Keďže konsolidácia je pomerne ambiciózna a pokladáme ju za realizovateľnú, očakávame, že riziková prirážka voči nemeckým dlhopisom by sa nemala zvyšovať. Za kladný bod považujeme aj to, že väčšina konsolidácie bude na strane výdavkov, aj keď pôvodné zámery (dva ku jednej na strane výdavkov) boli ešte lepšie. Veríme totiž, že šetrenie na strane výdavkov je udržateľnejšie a ekonomiku na rozdiel od zvyšovania daní brzdí menej.

Riziká rozpočtu

Medzi pozitívne patrí nami očakávaný lepší vývoj ekonomiky – najmä miezd. Otázny ostáva dopad konsolidačných opatrení na rozpočet – správanie domácností, možné cezhraničné nákupy, daňové úniky. Otázne je, ako sa podarí ministerstvám fungovať pri výrazných škrtoch bežných výdavkov.

Dopad na ekonomiku

Zo samotnej konsolidácie očakávame krátkodobý negatívny vplyv na rast HDP v budúcom roku okolo pol percentuálneho bodu (celkovo očakávame rovnaký rast reálneho HDP ako v tomto roku, okolo 4 %). Zo stredno- a dlhodobého hľadiska však šetrenie zníži náklady na dlhovú službu a zníži riziko nerovnováh v ekonomike (zníži pravdepodobnosť, že si Slovensko v budúcnosti nebude môcť požičať na trhu). Opatrenia na strane príjmov – vyššia DPH, spotrebné dane a odstránenie rôznych daňových úľav pri energetických daniach by mali podľa nášho odhadu pridať k inflácii menej ako jedno percento (konkrétne asi 0,8 percentuálneho bodu). Čo sa týka výnosov a rizikových prirážok, konsolidácia postaví Slovensko na finančných trhoch do lepšieho svetla a mala by štátu umožniť pôžičky za relatívne priaznivých podmienok.

Zdroj: Mária Valachyová, analytička Slovenskej sporiteľne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *