Stvrtok 25. apríla. Meniny má Marek

Lízingový trh s 2-ciferným rastom vo všetkých komoditách

Obstarávacia cena predmetov, financovaných prostredníctvom členov Asociácie leasingových spoločností SR, dosiahla počas úvodných 3 mesiacov tohto roka výšku 465 mil. €, čo bolo medziročne až o 15% viac. V kusovom vyjadrení išlo o vyše 20 tisíc nových zmlúv, čo bol voči 1. štvrťroku 2014 nárast o 17%. Ťahúňom trhu bolo financovanie nákladných vozidiel, no silný rast predviedli aj osobné a úžitkové automobily ako aj stroje a zariadenia.

„Rast lízingového trhu o sedminu, ťahaný až štvrtinovým nárastom financovania nákladných vozidiel a iba o niečo nižším v ostatných hlavných komoditách, je pre nás jednoznačne pozitívnym prekvapením. Pravdepodobne k tomu prispelo najmä celkové oživovanie európskej a následne aj slovenskej ekonomiky, podporené produkty predajcov áut, ako aj nižšie marže lízingových spoločností, ktoré sú výsledkom poklesu objemu ich opravných položiek, zaknihovaných v krízovom a pokrízovom období,“ charakterizoval aktuálny vývoj na slovenskom lízingovom trhu Pavol Bojanovský, čerstvý predseda predstavenstva ALS SR.

Dominantným zákazníkom lízingových spoločností zostáva podnikateľský sektor, ktorého podiel na novom obrate obchodoch bol v 1. štvrťroku 2015 na úrovni 83%. Zvyšných 17% obchodov tvorili spotrebitelia. Z hľadiska finančných produktov mali klienti najväčší záujem o finančný a operatívny lízing, ktorých podiel na nových obchodoch lízingových spoločností tvoril dohromady takmer tri pätiny. Pri zvyšných dvoch pätinách obchodov klienti uprednostnili financovanie úverom. Voči minulému roku sa posilnil práve podiel obchodov urobených cez oba lízingové produkty, na úkor úveru.

Obratovo najsilnejšou komoditou na lízingovom trhu, aj vďaka výraznému zastúpeniu spotrebiteľov, zostáva financovanie automobilov do 3,5 tony, t.z. osobných a úžitkových áut. Nový objem financovania tu za 3 úvodné mesiace roka dosiahol výšku 254 mil. €, čo bolo medziročne o 14% viac. Nárast obratu bol ťahaný najmä firemným sektorom až so štvrtinovým rastom, zatiaľ čo financovanie áut pre spotrebiteľov poskočilo len o desatinu. Celkový počet nových zmlúv dosiahol takmer 17 tisíc.

Objemovo druhou najvýznamnejšou komoditou zostalo financovanie nákladných vozidiel, s novým obratom vo výške 110 mil. € a medziročným nárastom až 23%. Vysoký rast je o to prekvapivejší, že minuloročné porovnateľné obdobie bolo ešte pozitívne ovplyvnené dobiehaním lízingových obchodov na vozidlá s motormi Euro 5. Najvyšší nárast previedla menšia subkomodita autobusov (až 2,5-násobný nárast), z hľadiska veku vozidiel bol zasa väčší záujem o jazdené vozidlá. Dominantným predstaviteľom komodity však naďalej zostávajú ťahače, z hľadiska veku zasa nové vozidlá. Počet nových zmlúv dosiahol takmer 1 800.

Vysoký rast z posledného štvrťroka 2014 si udržalo aj nové financovanie lízingových spoločností v komodite strojov, zariadení a technológií, ktoré sa nárastom až o 16% dostalo na objem obchodov 83 mil. €, pri počte vyše 1 200 zmlúv. Medzi najviac financovanými investičnými predmetmi aj naďalej dominujú stroje pre poľnohospodárstvo až s tretinovým podielom na nových obchodoch, nasledované zariadeniami pre spracovanie kovov so štvrtinovým podielom a stavebnými mechanizmami s desatinovým podielom. Menšie objemy dosahuje aj financovanie potravinárskych či gastronomických prístrojov, zariadení na spracovanie dreva a zdravotníckych technológií.

„Napriek neustále komplikovanejšiemu legislatívnemu prostriedku pre komerčné firmy, najmä v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré sa navyše príliš často mení a niektoré zmeny majú dokonca rektroaktívne účinky, predviedol lízingový trh v úvode roka impozantný medziročný nárast. K štandardným legislatívnym prekážkam totiž patria neustále zmeny v daňovej metodike, odpisoch a množstvo tlačív a formulárov, ktoré viac zaťažujú klientov, ako im dokážu reálne pomôcť. Okrem nestabilnosti právneho prostredia je pretrvávajúcim problémom podnikania na Slovensku aj vymožiteľnosť práva,“ dodal však zároveň Pavol Bojanovský.

Asociácie leasingových spoločností SR 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *