Sobota 21. júla. Meniny má Daniel

Maloobchodné tržby rastú o vysokého 7,5 %

Makroekonomika 16.08.2017 | 14:14 0 Komentárov

Podľa predbežného odhadu dosiahol  rast slovenskej ekonomiky v druhom štvrťroku medziročné tempo 3,3 percenta. Oproti predchádzajúcemu kvartálu (3,1 %) to predstavuje zrýchlenie. Prekvapením boli najmä maloobchodné tržby, ktorých rast zrýchlil až na 7,5 percenta medziročne. 

Mesačné ukazovatele za druhý štvrťrok boli zmiešané, ale prevažne naznačovali rezké tempo rastu. Priemyselná produkcia dosiahla priemer iba 1,2 % r/r, čím spomalila oproti začiatku roka (7,8 % r/r v 1Q17). Medziročná dynamika zahraničného obchodu tiež  zaznamenala spomalenie, pričom tempo rastu dovozov prevyšovalo tempo rastu vývozov v 2Q17. 

Veľkým pozitívnym prekvapením však boli maloobchodné tržby, ktorých rast zrýchlil v priemere až na 7,5 % r/r (z 5,5 % r/r v 1Q17). Taktiež pokračovalo zlepšenie na trhu práce, v tvorbe pracovných miest ako aj v ráznom poklese miery nezamestnanosti, ktorá sa dostala na historicky najnižšiu úroveň (v meraní úradov práce) – 6,9 % v júni.

Zamestnanosť v 2Q17 sa oproti vlaňajšku zvýšila o 2,1 %, v súlade s očakávaniami a rovnako ako v predchádzajúcom kvartáli. Sezónne očistený medzikvartálny rast zamestnanosti bol na úrovni 0,6 %, rýchlejší ako na začiatku roka (0,4 % q/q).

Podrobná štruktúra HDP bude zverejnená v septembri. Očakávame, že motorom rastu bol domáci dopyt, najmä spotreba domácností. Silnej spotrebe domácností pomáha priaznivý vývoj na trhu práce – pokles miery nezamestnanosti, rast zamestnanosti a reálnych miezd – ktorý prispieva k zvyšovaniu disponibilného príjmu domácností.

Zatiaľ známe správy z rastu ekonomík EÚ za druhý štvrťrok roka 2017 sú prevažne pozitívne. Podľa rýchleho odhadu sa HDP eurozóny v 2Q17 medzikvartálne zvýšil o 0,6 % a medziročný rast eurozóny dosiahol tempo až 2,1 %. Dobre sa darilo aj nášmu hlavnému obchodnému partnerovi, Nemecku. Rast nemeckého HDP dosiahol v 2Q17  medzikvartálne tempo 0,6 % (oproti mierne vyššiemu, zrevidovanému, tempu 0,7 % q/q v 1Q17) a v medziročnom porovnaní vzrástol o 2,1 % (kalendárne očistené).

Očakávame, že rast slovenskej ekonomiky by mal pokračovať dobrým tempom. Náš odhad rastu HDP v tomto roku očakávame na úrovni 3,3 % (vyššie o 0,2 p.b. oproti jarnému odhadu). V štruktúre by si mal kľúčovú pozíciu udržať domáci dopyt, najmä spotreba domácností. Čisté vývozy by tiež mohli celkovo pozitívne prispieť k tohtoročnému rastu HDP, avšak silnú pozíciu domácej spotreby neprekonajú.  Prepad verejných investícií minulý rok kompenzovali súkromné investície iba do istej miery. V roku 2017 sa však očakáva opäť pozitívny príspevok investícií ku rastu HDP, s postupným nábehom využívania nových EÚ fondov. Výhľad je pomerne priaznivý aj pre súkromné investície, podporené dobrou ekonomickou situáciou ako aj naďalej akomodatívnou menovou politikou.

Riziká rastu sú mierne a pomerne vyrovnané. Isté negatívne riziko vyplýva z rokovaní o Brexite a ich dopadu na euro a sentiment, ako aj geopolitického vývoja. Na druhej strane, rýchlejší ako anticipovaný rast investícií či razantnejší rast eurozóny predstavujú pozitívne riziko pre rast slovenskej ekonomiky.

Zdroj: Štatistický úrad SR, SLSP

Katarína Muchová, analytička Slovenskej sporiteľne.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *