Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Medziročná inflácia rástla v auguste o 1%, medzimesačná klesala o 0,1%

V auguste medziročná inflácia dosiahla v úhrne hodnotu 1%. Jadrová inflácia bola 1,2% a čistá inflácia 0,5%.

Jadrová inflácia v auguste oproti júlu ovplyvnila úhrnnú infláciu -0,25 percentuálnymi bodmi (p. b.), regulované ceny 0,05 p. b. a nepriame dane úhrnnú infláciu neovplyvňovali. Ceny potravín ovplyvnili jadrovú infláciu -0,17 p. b. a čistá inflácia ovplyvnila jadrovú infláciu -0,07 p. b.

V auguste v porovnaní s júlom spotrebiteľské ceny v úhrne klesli o 0,1 %. Znížili sa ceny potravín a nealkoholických nápojov o 0,8 %, odevov a obuvi; nábytku, bytového zariadenia a bežnej údržby domu zhodne o 0,2 %, za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a iné palivá; rekreácie a kultúru zhodne o 0,1 %. Zvýšili sa ceny v doprave o 0,3 %, alkoholických nápojov a tabaku; v zdravotníctve; rozličných tovarov a služieb zhodne o 0,2 %, za hotely, kaviarne a reštaurácie o 0,1 %. Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny v odboroch vzdelávanie, poštové a telekomunikačné služby.

Komentár VÚB k vývoju inflácie 

Spotrebiteľské ceny v auguste klesli oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,1%, čo v medziročnej rastovej dynamike znamenalo ich mierne spomalenie na úroveň 1% z 1,1% v júli. Analytici očakávali naopak zrýchlenie rastu CPI na úroveň 1,2% r/r. Celkový medzimesačný pokles cien ovplyvnili najmä pokles cien potravín o -1% m/m (vplyvom sezónneho poklesu cien zeleniny a ovocia) a pokles cien v oblasti nákladov na bývanie o -0,1% m/m (vplyvom poklesu cien tovarov na opravy a údržbu obydlia a poklesu imputovaného nájomného). Medziročne pokračovali ceny potravín v zrýchľovaní svojho rastu na úroveň 3,7% r/r z 3,1% v júli, ceny v oblasti bývania a energií naopak zrýchlili svoj pokles na -0,7% r/r z -0,3% v júli. U oboch položiek pôsobí na ich vývoj najmä báza z minulého roku (v auguste 2008 zaznamenávali ceny potravín medziročný pokles o -5,5% r/r, pričom náklady na bývanie a energie potraviny naopak rast o 7,1% r/r). Čo sa týka jadrovej inflácie (CPI očistené o regulované ceny), tá medzitým spomalila svoj rast na úroveň 1,2% r/r z 1,4% v júli.

V septembri očakávame zrýchlenie CPI na úroveň 1,2% r/r. Na medziročné zrýchľovanie rastu inflácie v nasledujúcich mesiacoch (v decembri odhadujeme rast CPI na 1,8% r/r) by mohli vplývať okrem bázického efektu aj možný rast cien potravín, prípadne uvažované zvyšovanie cien energií. Medzimesačne by mali spotrebiteľské ceny v septembri vzrásť o 0,1%.

Zajtra sa zverejnia údaje aj za európsku harmonizovanú infláciu v auguste, ktorá by mala medziročne stagnovať na úrovni 1% r/r. Medzimesačne by mal HICP rovnako ako aj národný CPI klesnúť o jednu desatinu percentuálneho bodu.

Komentár Tatra banky k vývoju inflácie

Inflácia sa v auguste opäť vrátila k 1 %, pričom rovnaký rast cien sme zaregistrovali aj v júni. Júlová dynamika rastu cien mierne zrýchlila na 1,1 %. Medzimesačne ceny klesli o -0,1 %, čo je mierne pozitívnejší vývoj ako sa očakávalo. V roku 2010 to je vôbec prvý pohyb týmto smerom.

Najväčšiu časť tohto medzimesačného poklesu si na svoj účet môžu pripísať potraviny. Za nižšími cenami potravín je tradičný sezónny pokles cien ovocia a zeleniny. Potraviny však neostali v poklese cien osamotené a rovnaký medzimesačný pohyb sme zaznamenali aj u bývania, oblečenia a obuvi, nábytku a vybavenia domácností, ale aj pri cenách za rekreáciu a kultúru.

Ceny potravín ako kľúčový faktor vývoja inflácie, klesli medzimesačne v tomto roku po druhý razt. Očakávame, že v poslednej dobe toľkokrát avizovaný nárast cien niektorých potravín sa stane skutočnosťou a premietne sa to aj do vývoja inflácie v posledných mesiacoch tohto roka. Na druhej strane však budú ostatné tovary držané na uzde konkurenčným bojom. No ani ten podľa nás nezabráni tomu aby inflácia ku koncu roka dosiahla úroveň okolo 1,5 %.

Zdroj: ŠÚ SR, VÚB – analytik Martin Lenko, Tatra banka – Boris Fojtík.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *