Nedeľa 15. septembra. Meniny má Jolana

Menej ako priemernú mzdu zarobí 57 % Slovákov

Priemerná mzda na Slovensku dosiahla v roku 2014 podľa údajov Štatistického úradu SR úroveň 858 EUR. Mnohí Slováci ale pri týchto číslach len neveriacky krútia hlavou, pretože ich zárobky sú od priemernej mzdy na míle vzdialené. Na úroveň priemernej mzdy si vlani nesiahlo až 57 % Slovákov zamestnaných na plný pracovný úväzok.

Až 18 percent Slovákov bola vlani dokonca realitou hrubá mzda nižšia ako 500 eur, čo v čistom predstavuje približne 415 eur V porovnaní s rokom 2013 však došlo k určitému zlepšeniu, nakoľko v roku 2013 zarábala menej ako „päť stoviek“ v hrubom až pätina našincov. Vyplynulo to z našich prepočtov uskutočnených na základe údajov štatistického úradu.

Výška platu sa zvyčajne líši aj v závislosti od pohlavia, pričom môžeme povedať, že nízke platy sa týkajú častejšie žien ako mužov. Hrubá mzda nižšia ako 500 eur svietila vlani mesačne na výplatných páskach viac než pätiny žien pracujúcich na plný pracovný úväzok. Mzdu pod 500 eur ale zarobil „iba“ každý siedmy muž.

Štruktúra slovenských zamestnancov podľa výšky hrubej mesačnej mzdy

[2014]

Hrubá mzda v EUR /

plný pracovný čas

Podiel zamestnancov v %

do 300

0,09

300,01 – 400

6,45

400,01 – 500

11,02

500,01 – 600

11,00

600,01 – 700

12,00

700,01 – 800

11,52

800,01 – 900

9,41

900,01 – 1 000

7,84

1 000,01 – 1 200

10,82

1 200,01 – 1 400

6,30

1 400,01 – 1 600

3,96

1 600,01 – 1 800

2,59

1 800,01 – 2 000

1,73

2 000,01 – 2 200

1,16

2 200 a viac

4,12

Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa ŠÚ SR

Zároveň zo štatistík vyplýva, že každý druhý muž vlani zarobil menej ako 850 eur, teda menej ako je úroveň priemernej mzdy v našom hospodárstve. V prípade nežnejšieho pohlavia platí, že na úroveň priemernej mzdy si vlani nesiahli takmer dve tretiny.

Rozdiely sú zjavné aj v závislosti od veku a nízke mzdy sú častým javom najmä medzi nováčikmi na pracovnom trhu. Spomedzi mladých ľudí do 19 rokov si na výplatnej páske menej ako 500 eur v hrubom našlo približne 44 percent zamestnancov. A spomedzi mladých vo veku 20 až 24 rokov zarábal menej ako túto sumu takmer každý tretí. Najnižší podiel zamestnancov s platom nižším ako 500 eur v hrubom je v kategórii tridsiatnikov, a to cca 14 percent až 16 percent.

Rovnaký trend platí aj pri zárobkoch do výšky priemernej mzdy. Až 95 percent mladých ľudí vo veku do 19 rokov a viac než 80 percent vo veku 20 až 24 rokov zarobilo vlani menej ako 850 eur, teda menej ako priemernú mzdu. Naopak, v kategórii tridsiatnikov zarába menej ako priemernú mzdu len približne polovica zamestnancov.

Čím nižšie vzdelanie, tým nižší plat. Menej ako 500 eur v hrubom vlani zarobili až dve pätiny zamestnancov so základným vzdelaním. Zároveň aj približne tretina pracovníkov, ktorí majú v rukách výučný list, sa zaraďuje do tejto kategórie nízkopríjmových zamestnancov. So zvyšujúcou sa úrovňou vzdelania podiel málo zarábajúcich klesá, ale aj zhruba desatina vysokoškolákov zarába menej ako 500 eur.

Štruktúra zamestnancov podľa regiónov [podiel v %]

Región

s hrubou mzdou do 500 EUR

s hrubou mzdou do 850 EUR

SR spolu

17,56

56,98

Bratislavský kraj

11,58

39,31

Trnavský kraj

19,17

58,68

Trenčiansky kraj

17,16

62,33

Nitriansky kraj

21,58

65,18

Žilinský kraj

17,37

60,83

Banskobystrický kraj

18,66

63,75

Prešovský kraj

26,62

71,16

Košický kraj

16,24

57,41

Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa ŠÚ SR

Pri pohľade na zárobky do výšky priemernej mzdy zistíme, že až takmer deväť z desiatich pracovníkov so základným vzdelaním si nájde na výplatnej páske menej ako priemernú mzdu. Medzi vysokoškolákmi je toto číslo výrazne nižšie a menej ako priemer vlani zarobila len pätina z nich.

Asi nikoho neprekvapí, že najvyšší podiel zamestnancov s hrubou mzdou do 500 eur bol vlani v Prešovskom kraji, kde takto nízku výplatu dostávalo 27 percent pracujúcich na plný úväzok. V ostatných regiónoch s výnimkou bratislavského sa podiel zamestnancov zarábajúcich menej ako túto sumu pohyboval od 16 do 20 percent. Najnižší podiel zamestnancov s platom pod 500 eur vykázal bratislavský región. Aj v Bratislave a okolí však menej ako päť stoviek vlani dostávalo približne 12 percent zamestnancov.

Podobný trend môžeme badať aj pri zárobkoch do výšky priemernej hrubej mzdy. Menej ako priemernú mzdu totiž vlani zarobilo až vyše 70 percent zamestnancov v prešovskom regióne a zároveň len necelých 40 percent v Bratislavskom kraji.

Jana Glasová – analytička Poštovej banky

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *