Streda 26. septembra. Meniny má Edita

MF zlepšilo odhad ekonomického vývoja

V pravidelnej aktualizácii makroekonomickej prognózy MF SR zlepšilo odhad reálneho rastu HDP na roky 2010 a 2011 na úroveň 3,2% a 3,8% (oproti 2.8% a 3.3% z februára 2010).

Hlavnými príčinami súčasných zmien v prognóze je zlepšenie očakávaní o vývoji vonkajšieho prostredia, zlepšovanie krátkodobých aj strednodobých očakávaní a pozitívne výsledky za prvý štvrťrok 2010 na Slovensku aj v eurozóne. V roku 2011 sa očakáva už aj oživenie na strane dopytu domácností. Negatívne riziká vyplývajú prevažne z vývoja na finančných trhoch a z domáceho prostredia. Všetci členovia Výboru pre makroekonomické prognózy zhodnotili prognózu MF SR ako realistickú.

Oživenie svetovej ekonomiky je rýchlejšie ako sa pôvodne očakávalo. Nie je však rovnomerné a prebieha v rôznych častiach sveta odlišným tempom. Rýchly rast zaznamenali rozvíjajúce sa ekonomiky na čele s krajinami Ázie, kým vyspelé ekonomiky sa zotavujú z krízy pomalšie. Napriek tomu bol vývoj za prvý kvartál v týchto krajinách pozitívnym prekvapením. Ekonomika Európskej únie rástla v prvom kvartáli medziročne o 0,5% a USA o 2,5%. Nemecko a Francúzsko v prvom kvartáli pokračovali v raste, keď medzikvartálne rástli o 0,2% a 0,1%. Pozitívne prekvapili v prvom kvartáli aj rasty rozvíjajúcich sa krajín Ázie (medziročné rasty: Čína 11,9%, Južná Kórea 8,1%). Naďalej sa zlepšujú očakávania ohľadom budúcnosti a kontinuálne rasty jednotlivých ukazovateľov ekonomického sentimentu v zahraničí (IFO, EU economic sentiment) poukazujú na pokračovanie trendu zlepšenia nálad ekonomických subjektov. Vysoká korelácia medzi PMI indexom a svetovým obchodom naznačuje ďalší nárast svetového obchodu v nasledujúcich mesiacoch.

Medzi pozitívne riziká patrí skutočnosť, že oživenie globálnej ekonomiky môže byť rýchlejšie, ako sa v súčasnosti očakáva. To podporí naštartovanie rastu investícií a PZI, ktoré prispievajú k stabilnému ekonomickému rastu. Mierne znehodnotenie eura smerom k rovnovážnej úrovni by malo podporiť cenovú konkurencieschopnosť eurozóny. Ďalším faktorom je možný presun investícií z vyspelých krajín z dôvodu menej efektívnej výroby a zvyšovania daní do krajín s nižšími nákladmi na výrobu v rámci eurozóny, ako je Slovensko.

Negatívne riziká prognózy vyplývajú prevažne z vývoja na finančných trhoch a domáceho prostredia. Neistota na finančných trhoch pramení zo situácie krajín „PIGS“ (Portugalsko, Taliansko, Grécko Španielsko), ktorých dlhy sú navzájom úzko poprepájané. Oživenie globálnej ekonomiky ťahajú predovšetkým rozvíjajúce sa krajiny, rastú však príznaky prehrievania a bude nutné sprísniť makroekonomické politiky. Minimálne v eurozóne tlačia finančné trhy na rázny fiškálny exit už v roku 2010. V domácom prostredí hrozí riziko hysteréznych efektov a rastu štrukturálnej nezamestnanosti. Zvyšuje sa aj riziko z posunutia výstavby diaľnic pomocou PPP projektov v dôsledku prebiehajúcich environmentálnych sporov a neistých postojov novej vlády k tejto téme v nasledujúcom období.

Zdroj:
Aktuálna makroekonomická prognóza MF SR
.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *