Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Ministerstvo financií: Úsporný balíček zaplatí priemerná domácnosť 9,3 eurami mesačne

Ministerstvo financií počítalo dopady úsporných opatrení na typické slovenské domácnosti. Zvyšovanie dani by malo podľa prepočtov rezortu znížiť priemerný disponibilný príjem domácnosti o 9,3 eur mesačne.

Zmeny sa v absolútnych hodnotách dotknú najviac domácností s nadpriemerným príjmom. Domácnosti s nadpriemerným príjmom sa zníži disponibilný príjem o 17,5 eura mesačne a 210 eura ročne.

Doplňujúcu výpovednú hodnotu má medián (prostredná hodnota v rade), ktorý určuje, že kým priemerný dopad na priemernú rodinu bude 9,3 eura mesačne, polovica domácností nezaplatí viac ako 8,4 eura.

Predpokladané zníženie disponibilného príjmu pre jednotlivé typy domácností

  mesačný  priemer mesačný medián ročný priemer ročný medián

Priemerná domácnosť (zo všetkých domácností)

-9,3

-8,4

-111,6

-100,8

Štvorčlenná rodina s dvoma nezaopatrenými deťmi a dvoma pracujúcimi rodičmi (4,8% zo všetkých domácností)

-12,2

-11,2

-146,4

-134,4

Dôchodca žijúci sám v domácnosti (13,8% zo všetkých domácností)

-4,3

-3,9

-51,6

-46,8

Dvaja dôchodcovia žijúci v spoločnej domácnosti (8,9% zo všetkých domácností)

-7,4

-6,6

-88,8

-79,2

Domácnosť, kde príjem neprekročí dvojnásobok minimálnej mzdy bez dôchodcov (6,2% zo všetkých domácností)

-5,1

-4,7

-61,2

-56,4

Domácnosť s nadpriemerným príjmom bez dôchodcov (4,4% zo všetkých domácností)

-17,5

-15,9

-210

-190,8

Uvedený prepočet bol statický a nezahrňoval nárast príjmov. MF SR predpokladá nárast platov na úrovni 3,7% v prostredí 3,7% inflácie. Inými slovami, cenové nárasty (aj mimo záchranného balíčka, ako sú napr. energie a potraviny) by mali byť pokryté nárastom platov. Celkový vplyv zachranného balíčka na infláciu odhaduje MF na úrovni 1 p.b. Výraznejší vplyv na infláciu bude mať tak nárast regulovaných cien (1,3 p.b.) a rast cien potravín (0,9 p.b.), ktoré sú spôsobené rastom svetových cien komodít.

Dopady úsporného balíčka  na ceny

Ministerstvo počítalo aj dopad na ceny. V prvom scenári predpokladá plný efekt zvýšenia spotrebných daní, zavedenia poplatkov a zvýšenia DPH na 20%. Druhý scenár, ktorý považuje MF za realistický, počíta so situáciou, že vzhľadom na odznievajúcu krízu (stagnujúci domáci dopyt) a konkurenciu vrátane cezhraničnej, dôjde k 80%-tnému premietnutiu do koncových cien spotrebiteľov. Výnimkou je vplyv zvýšenia cien diaľničných známok, ktorých efekt sa prejaví naplno.

položka

80% dopad 

plný dopad

SD – zvýšenie sadzby na pivo

6,9%

8,7%

SD – zvýšenie sadzby dane na tabak a tabakové výrobky

3,8%

4,8%

SD – zrušenie daňového zvýhodnenia pre biopalivá v zmesi s fosílnym palivom

2,0%

2,5%

SD – zrušenia daňového oslobodenia pri energetických daniach (teplo)

2,2%

2,8%

Poplatok pre štátne hmotné rezervy (nafta a benzín)

2,0%

2,5%

Poplatok za likvidáciu jadrových zariadení (elektrina)

6,7%

8,4%

Diaľničné známky

37,0%

37,0%

Vplyv zvýšenia DPH položky so zníženou sadzbou (zo 6% na 20%)

10,6%

13,2%

Vplyv zvýšenia DPH ostatné položky (z 19% na 20%)

0,7%

0,8%

Zdroj: Inštitút finančnej politiky MF SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *