Stvrtok 18. január. Meniny má Drahomíra

Mladí začínajú podnikať najmä kvôli možnosti realizovať svoj nápad

Skončili ste školu a premýšľate, čo s načatým životom? Až šesť z desiatich absolventov sa o svoju budúcnosť obáva. Pre tretinu mladých do 25 rokov, ktorí ostali po škole bez práce, je jej hľadanie zamestnania behom na dlhé trate. Riešením, ako si nájsť miesto na pracovnom trhu, zarobiť si a zrealizovať sny, by mohlo byť podnikanie. Ako to s ním na Slovensku medzi mladými podnikateľmi je a kto alebo čo by im pri rozbiehaní vlastného biznisu pomohlo?

Podľa údajov Eurostatu bola na Slovensku koncom roka 2013 nezamestnaných až tretina mladých do 25 rokov. Napriek tomu, že ich počet sa v porovnaní s rokom 2012 znížil o 2,7 percentuálneho bodu (z 35,3 %), dosiahol takmer úroveň ako v roku 2009. Úlohu nezohráva len nedostatok praxe po skončení školy. Dopomohla i hospodárska kríza. Pred ňou bola totiž podľa Eurostatu nezamestnaná len asi pätina mladých (zhruba 19 %).

Potrebujú „nakopnúť“

Riešením by pre nich mohlo byť vlastné podnikanie. Podľa viacerých údajov sa mu mladí na Slovensku nevyhýbajú, hoci ich počet v kategórii fyzických osôb do 34 rokov má u nás za posledné štyri roky klesajúcu tendenciu. Kým v roku 2012 ešte presahoval sto tisícovú hranicu (102 455), podľa Registra organizácií ŠÚ SR klesol ich počet medziročne o päť a pol tisíc. To nevylučuje fakt, že mladí môžu podnikať prostredníctvom obchodnej spoločnosti, kde sa vek majiteľa nesleduje a nie ako fyzické osoby.

Podľa údajov a metodiky Eurostatu sa však Slovensko zaraďuje medzi krajiny s najvyšším zastúpením mladých podnikateľov vo veku do 24 rokov. „Niet sa čomu čudovať. Mladí bývajú plní entuziazmu a zapálenia pre svoje podnikateľské nápady,“ konštatuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska. No podľa nej pri ich realizácii potrebuje 88 percent pomoc s financiami, a 76 percent aj s marketingom a reklamou. Vyplýva to z online prieskumu portálu Podnikatelskynapad.sk, ktorý zrealizovalo Združenie mladých podnikateľov Slovenska v máji 2014 na vzorke 320 respondentov vo veku 18 – 35 rokov. Z prieskumu vyplynulo, že kým v minulosti bola väčšina kvalitných nápadov najmä z IT oblasti, postupom času rastie význam aj iných sektorov ako sú služby, stavebníctvo a bývanie, vzdelávanie a obchod či oblasť gastronómie a cestovného ruchu.

Záujem o skúsenosti  

Hoci v porovnaní s krajinami EÚ sme v podnikateľskom prostredí stále na chvoste, záujem mladých o podnikanie má u nás celkovo rastúcu tendenciu. „Súvisí to s nedostatkom skúseností, informácií a veľkou dávkou entuziazmu na začiatku podnikania. V úvode sa totiž podnikateľ pozerá najmä na to, ako zrealizovať svoj nápad. O prostredí má trošku zidealizovanú predstavu,“ vysvetľuje Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska

„Až postupne prichádzajú na to, aké zákony sa ich týkajú, aké požiadavky na nich kladú a koľko nákladov a byrokracie je spojených s ich plnením. Prichádzajú prvé problémy s neplatičmi či skúsenosti s neefektívne fungujúcim súdnictvom. Nízka miera prežitia firiem, z ktorých sa viac ako polovica nedožije štvrtých narodenín, nás radí na posledné miesta v rámci EÚ.“

Až niečo viac ako polovica mladých do 24 rokov však podľa prieskumu Eurobarometer 2012, ktorý sa zameral na podnikanie, považuje podnikanie za vhodné riešenie svojej pracovnej situácie. Motívy podnikania sú u mladých podnikateľov iné ako u väčšiny populácie. Výrazne prevažujú tie pozitívne ako chuť osamostatniť sa a chuť zrealizovať svoj sen či nápad (u viac ako 50 %). Až s výrazným odstupom nasleduje to, že ich nenapĺňalo ich zamestnanie, mali nízky zárobok a u každého piateho bolo vraj podnikanie jedinou možnosťou uplatnenia sa na trhu práce,“ vysvetľuje J. Solík.

Pomoc na nezaplatenie

Začínajúci podnikatelia si však oveľa častejšie kladú otázku, či je ich nápad životaschopný, ako by mal vyzerať ich biznis plán a kde získať kapitál na rozbeh? Aj preto vyhľadávajú pomoc skúsenejších. Viac ako tri štvrtiny mladých podnikateľov majú záujem o stretnutia so skúsenými podnikateľmi. Čím mladší je začínajúci podnikateľ, tým je jeho záujem o tieto stretnutia silnejší.

„V posledných rokoch pribudlo podujatí pre začínajúcich podnikateľov a možností, kde hľadať investorov. Zlepšila sa aj informovanosť. Združenie mladých podnikateľov Slovenska, bratislavský The Spot, či VTP v Žiline organizujú takmer každý týždeň nejaké podujatie, na ktorom si môžu ľudia so záujmom o podnikanie rozšíriť obzory,“ radí J. Solík.

Ďalším potenciálnym zdrojom informácií je Slovak Business Agency či portál podnikajte.sk, kde sa dajú nájsť nielen inšpiratívne podnikateľské nápady, ale aj rady úspešných podnikateľov, či informácie potrebné k založeniu firmy. „Financie sa zase dajú získať z rôznych podporných schém, požičať si alebo nájsť investora.

Úverové financovanie je vhodné pre menej rizikové projekty či ľudí s podnikateľskou históriou. Začínajúci podnikatelia môžu požiadať napr. o mikropôžičku zo Slovak Business Agency. Inovatívne podnikateľské nápady možno zase financovať s pomocou investora,“ vymenúva J. Solík a dodáva, že doposiaľ najvyužívanejším zdrojom pri štarte podnikania sú vlastné úspory a pôžičky od rodiny.

Čo prináša súťaž

Mladí začínajúci podnikatelia však môžu využiť aj rôzne granty či súťaže. Najväčšou z nich je Podnikateľský nápad roka, ktorý štartuje svoj tretí ročník. „Vďaka Podnikateľskému nápadu roka môžu začínajúci podnikatelia získať nielen financovanie, ale najmä služby, ktoré pomôžu ušetriť prostriedky a akcelerovať štart. Financie od investora a služby od top firiem tvoria iba časť balíka výhod, ktoré môže mladý podnikateľ výhrou v súťaži získať. Druhou je prístup ku kontaktom, know-how či spätná väzba a rady profesionálov z brandže,“ upresňuje J. Solík.

Spájať lídrov súčasného podnikania s mladými podnikateľmi s dobrými nápadmi je totiž jednou z ideí Podnikateľského nápadu roka, ktorý je tento rok vybraný aj ako jeden z dvoch projektov, ktoré budú Slovensko reprezentovať v európskom kole súťaže Európska cena za podporu podnikania 2014.

„Podnikateľský nápad roka je jedinečný hneď v niekoľkých bodoch. Oceňuje podnikateľov na úplnom začiatku a ich nápady, ktoré neboli doposiaľ uvedené na trh. Je to najväčší projekt na Slovensku a počet prihlášok je vysoký aj v medzinárodnom porovnaní podobných iniciatív. V neposlednom rade je to unikátne spojenie neziskového a verejného sektora s úspešnými firmami dneška, s cieľom podporiť podnikateľov zajtrajška,“ vysvetľuje J. Solík.

Prihlásiť nápady do tejto súťaže môžu všetci biznis začiatočníci. Víťaz tretieho ročníka má príležitosť získať startup balík v hodnote 330 000 €, ktorý obsahuje služby od partnerov ako je návrh reklamnej kampane, daňové a právne poradenstvo či venture kapitálovú investíciu.

Nápad je zlomok úspechu

Svoje o tejto skvelej pomoci vedia aj víťazi prvého ročníka tejto súťaže Daniel Minárik a Jozef Štefanka s aplikáciou ProfitUp. Vďaka nej dokážu malé a stredné podniky efektívnejšie analyzovať obchodné dáta a naštartovať tak svoj predaj a zvýšiť ziskovosť. Rok 2012 bol pre nich zlomový.

„Úspech v Podnikateľskom nápade roka 2012 nám umožnil spoluprácu s reklamnou agentúrou dvadsaťročia – Wiktor Leo Burnett. Vďaka kampani, ktorú pre nás vytvorili, sme sa dostali do povedomia zákazníkov a náš projekt získal prvých strategických klientov,“ vysvetľuje D. Minárik. 

K ich zákazníkom dnes patria spoločnosti ako Adidas, Tchibo či Martinus. „Získali sme aj kapitál od podnikateľského anjela. Spoločníkom v našej firme sa stal známy český investor Michael Rostock Poplar. A práve vďaka kontaktom a cenným radám posúvame spoločne náš projekt ďalej.  Ešte tento rok ho spoznajú aj zákazníci v susedných krajinách.“ Akých pravidiel sa víťazi Podnikateľského nápadu roka 2012 držia? „Rob, čo ťa baví a nechaj si poradiť. Nápad je len desať percent úspechu, zvyšných 90 percent je tvrdá práca.“

ZAUJÍMAVOSTI

Čo rozhoduje o úspechu

 • dobrý nápad
 • kvalitný tím
 • pripravenosť a skúsenosti v sektore
 • odhodlanie prekonávať prekážky a nevzdať sa

Zdroj: ZMPS

Prečo Slováci nepodnikajú

 • nedostatok kapitálu – 25 %
 • nepriaznivé ekonomické podmienky – 15 %
 • rodinné záväzky – 11 %
 • riziko neúspechu – 10 %
 • nedostatok podnikateľských zručností – 9 %
 • žiadny podnikateľský nápad – 7 %
 • byrokracia – 7 %
 • iné dôvody – 38 %

Zdroj: Eurobarometer 2012 – Podnikanie v EÚ a mimo nej

Ujasnite si vopred

 • váš podnikateľský nápad, ktorý zaujme a bude oň záujem,
 • zhodnotenie nápadu – na koho ho smerujete a čo bude u vás lepšie ako u konkurencie,
 • spätnú väzbu od trhu znalých a skúsených podnikateľov z danej oblasti,
 • vypracovanie biznis plánu,
 • štartovací kapitál (peniaze z úradu práce, z banky, mikropôžičky z Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania alebo zapojenie sa do súťaží ako napr. Podnikateľský nápad roka, ktoré vám pri rozbehu nápadov vďaka investorom pomôžu)
 • výber formy (živnosť, s.r.o., …)

Podnikateľský nápad roka v číslach

Rok

Prihlásených nápadov

Víťaz

2012

274

Profit Up (analýza maloobchodných dát)

2013

320

Logopedická hra SPEEKLE

Zdroj: ZMPS

NEZAMESTNANOSŤ MLADÝCH ĽUDÍ DO 25 ROKOV NA SLOVENSKU

Rok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Nezamestnanosť (%)

36,4

33

32,7

30

23

19,7

19,9

32,7

33,6

32,9

35,3

32,6

Zdroj: Eurostat

POČET PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV NA SLOVENSKU:

Rok

Celkový počet podnikateľských subjektov

Počet podnikateľov – právnických osôb

Počet podnikateľov fyzických osôb – spolu

Počet podnikateľov – fyzických osôb do 34 rokov

2010

553309

143001

410308

119175

2011

556206

153881

402325

112967

2012

552223

164771

387452

102455

2013

564127

181914

382213

96924

Zdroj: Register organizácií ŠÚ SR

V KTOROM SEKTORE BY STE CHCELI PODNIKAŤ?

(porovnanie rokov 2013 a 2014)

Sektor

Počet (2014)

Počet (2013)

percentuálny podiel (2014)

percentuálny podiel (2013)

1. služby

86

55

26,88%

18,46%

2. IT

72

97

22,50%

32,55%

3. stavebníctvo a bývanie

25

14

7,81%

4,70%

4. vzdelávanie

24

14

7,50%

4,70%

5. obchod

23

25

7,19%

8,39%

6. gastronómia a cestovný ruch

21

33

6,56%

11,07%

7. médiá a reklama

20

12

6,25%

4,03%

8. priemysel a výroba

15

25

4,69%

8,39%

9. móda a textilný priemysel

11

4

3,44%

1,34%

10. poľnohospodárstvo a potravinárstvo

10

8

3,13%

2,68%

11. energetika

10

4

3,13%

1,34%

12. doprava a logistika

3

7

0,94%

2,35%

Spolu

320

298

100,00%

100,00%

Zdroj: prieskumy Podnikateľský nápad roka (údaje z rokov 2013, 2014)

ČO BY VÁM NAJVIAC POMOHLO PRI ROZVOJI VÁŠHO PODNIKATEĽSKÉHO NÁPADU? (rok 2014)

Pomoc s marketingom a reklamou

Expert na danú problematiku

Finančná pomoc s realizáciou nápadu

Kontakty na potenciálnych odberateľov

Patentové poradenstvo a poradenstvo s ochranou duševného vlastníctva

Ekonomické poradenstvo

Pomoc s rozpracovaním podnikateľského zámeru

Rozvoj osobných zručností v obchode a komunikácii

Iné

 

244

119

281

161

132

123

118

120

37

76,25 %

37,19 %

87,81 %

50,31%

41,25%

38,44%

36,88%

37,50%

11,56%

 

Pozn.:  Respondenti mohli označiť viacero odpovedí. 

Zdroj: online prieskum Podnikateľský nápad roka, ktorého sa v máji 2014 zúčastnilo 320 respondentov. 

ČO BY VÁM NAJVIAC POMOHLO PRI ROZVOJI VÁŠHO PODNIKATEĽSKÉHO NÁPADU? (rok 2013)

Pomoc s marketingom a reklamou

Expert na danú problematiku

Finančná pomoc s realizáciou nápadu

Kontakty na potenciálnych odberateľov

Patentové poradenstvo a poradenstvo s ochranou duševného vlastníctva

Ekonomické poradenstvo

Pomoc s rozpracovaním podnikateľského zámeru

Rozvoj osobných zručností v obchode a komunikácii

Iné

 

245

124

241

129

130

107

122

107

32

82,21%

41,61%

80,87%

43,29%

43,62%

35,91%

40,94%

35,91%

10,74%

 

Pozn.:  Respondenti mohli označiť viacero odpovedí

Zdroj: online prieskum Podnikateľský nápad roka, ktorého sa vo februári 2013 zúčastnilo 298 respondentov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *