Pondelok 16. júla. Meniny má Drahomír

Může se poškozený vzdát práva na odškodnění újmy na zdraví?

Ostatné správy 31.03.2017 | 08:44 0 Komentárov

Odškodnění újmy na zdraví je populárním tématem řady odborných i laických článků. Odškodnění vážné újmy na zdraví může dosahovat velmi vysokých částek. Může se však člověk platně vzdát svého práva na odškodnění újmy na zdraví?

Odškodnění újmy na zdraví doznalo s účinností nového občanského zákoníku poměrně zajímavých změn ve prospěch poškozených. Nový občanský zákoník zrušil vyhlášku č. 440/2001 Sb. Paušální odškodnění u pozůstalých a vychází z principu, že odškodnění má být poskytnuto dle zásad slušnosti. V praxi je však nutné určit výši odškodnění újmy na zdraví, na což reagoval Nejvyšší soud vydáním Metodiky k náhradě nemajetkové újmy na zdraví.

Přirozená práva člověka, kterých se nelze vzdát

Každý člověk má přirozená práva, která jsou spojená s osobností člověka. Přirozené práva nelze zcizit a nelze se jich vzdát. Nepřihlíží se ani k omezení těchto práv v míře odporující zákonu, dobrým mravům nebo veřejnému pořádku.

Mezi přirozená práva člověka řadíme právo na život a důstojnost člověka, jeho zdraví, právo žít v příznivém životním prostředí, právo na jeho vážnost, čest, soukromí a projevy osobní povahy.

Celý článok si môžete prečítať na http://www.investujeme.cz/clanky/muze-se-poskozeny-vzdat-prava-odskodneni-ujmy-zdravi/

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *