Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Najdôležitejšie fakty o firemných investíciach v SR

Významné investície v celkovej výške 2,4 miliardy EUR spolu vlani realizovalo celkovo 70 priemyselných a obchodných spoločností. Ich počet pritom medziročne stúpol. Tieto firmy investovali najmä do rozširovania a zefektívňovania výrobnej capacity, vývoja nových produktov a nových výrobných postupov.  

Analyzovanú vzorku tvorili spoločnosti s obratom nad desať miliónov eur alebo kapitálovými výdavkami vyššími ako desať miliónov eur. Vlani do tejto skupiny spadalo 1046 firiem, ktorých celková výška investícií dosiahla 3,7 miliardy eur. Priemerná výška investície na spoločnosť bola na úrovni 3,5 milióna eur. Do vybraných firiem neboli zahrnuté podniky v štátnom vlastníctve, podnikajúce v oblasti nehnuteľností alebo v energetike.  

Za významné z pohľadu slovenského trhu považujeme investície vyššie ako 10 miliónov eur. Z analýzy dostupných finančných výkazov slovenských podnikov vyplýva, že počet firiem, ktoré realizovali investíciu presahujúcu túto úroveň medziročne stúpol o desať na celkovo 70 priemyselných a obchodných spoločností. Z nich 55 malo obrat nad desať miliónov eur a zvyšných 15 predstavovali firmy s obratom do 10 miliónov eur.

Významné investície, ktoré realizovalo týchto 70 spoločností, vlani súhrnne dosiahli 2,4 miliardy eur. To predstavuje 65 percent celkových investícií firiem z analyzovanej vzorky. Priemerná výška investície na jednu spoločnosť bola na úrovni 34 miliónov eur. Za 40-percentami uvedenej celkovej investičnej aktivity stálo šesť firiem, ktoré jednotlivo investovali viac ako sto miliónov eur.

Medzi investične najaktívnejšie sektory patrili už tradične automobilový priemysel, chemický a petrochemický sektor či telekomunikácie. Nezaostávali však ani spoločnosti podnikajúce v oblasti metalurgie, farmaceutického sektora či výroby nábytku.

Pri pohľade na pomer investícii a odpisov môžeme usúdiť, že tieto spoločnosti primárne investovali do rozšírenia výrobných kapacít. Mediánový pomer medzi hodnotou investícií a odpismi v danom roku dosiahol 2,8-násobok, pričom rozširovacie investície signalizuje pomer vyšší ako 1,0. Túto hranicu presiahlo 85 percent spomínaných podnikov a najčastejším cieľom investícií bolo rozširovanie a zefektívnenie výrobnej kapacity, vývoj nových produktov a nové výrobné postupy.

O analýze

Rýchla analýza investičnej aktivity na Slovensku v roku 2015 vznikla pri príležitosti historicky prvého udelenia ceny Investor roka v rámci TREND TOP 2016. KPMG na Slovensku je generálnym partnerom podujatia. Obsah pripravilo Oddelenie transakčného poradenstva. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *