Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Najdôležitejšie zmeny v zákone o daňových poradcoch

Dane Accace 23.07.2013 | 10:59 0 Komentárov

Vláda SR schválila návrh novely zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov. Návrh by v prípade jeho schválenia Národnou radou SR mal byť účinný od 01.01.2014. Medzi najvýznamnejšie zmeny patrí zavedenie definície daňového poradenstva, nová úprava pre zahraničných daňových poradcov a zmena podmienok pre poskytovanie daňového poradenstva prostredníctvom právnických osôb.

Nová definícia daňového poradenstva

Navrhovanou úpravou sa zavádza definícia daňového poradenstva, ktorá doteraz v zákone chýbala. V médiách v tejto súvislosti zarezonovali niektoré návrhy z pripomienkového konania, ktoré túto definíciu navrhovali obšírnejšie, pričom hrozilo, že sa bude prekrývať s činnosťou účtovníkov, čím by sa značne skomplikovala činnosť účtovných firiem.

V návrhu schválenom vládou ostala definícia daňového poradenstva užšia, a to len v rozsahu poradenstva pri zisťovaní základu dane a dane, pri plánovaní daní a poskytovania stanovísk a vysvetlení pre klientov k aplikácii právnych predpisov v oblasti daní.

Obava, že by účtovné spoločnosti za svojich klientov nemohli podávať daňové priznania, je teda nateraz neopodstatnená. 

„Hoci novela zákona zatiaľ nie je schválená parlamentom, zásadné rozšírenie definície daňového poradenstva nepredpokladáme,“ uviedol Peter Pašek, Managing Director spoločnosti Accace.

Zahraničný daňový poradca

Novela ďalej upravuje poskytovanie daňového poradenstva prostredníctvom daňových poradcov, ktorí sú štátnymi príslušníkmi iných členských štátov  EÚ, resp. EHP a poskytujú daňové poradenstvo v týchto štátoch. Pre takýchto daňových poradcov novela navrhuje zjednodušiť zápis do zoznamu daňových poradcov v SR, a tým aj zjednodušiť ich podnikanie na Slovensku.

Právnické osoby

Ďalšia navrhovaná zmena sa týka poskytovania daňového poradenstva prostredníctvom právnických osôb. Novela navrhuje zrušiť podmienku, aby bolo daňové poradenstvo poskytované výlučne komanditnými spoločnosťami a verejnými obchodnými spoločnosťami. Daňové poradenstvo tak po novom bude možné poskytovať aj prostredníctvom napr. spoločnosti s ručením obmedzeným. Na zápis právnickej osoby do zoznamu komory daňových poradcov bude navyše postačovať, aby daňoví poradcovia (fyzické osoby) mali na základnom imaní alebo hlasovacích právach v spoločnosti podiel najmenej 50 % namiesto doterajších 75 %.

„Chceli by sme upozorniť, že zápis právnických osôb do  komory daňových poradcov nebude povinný a daňové poradenstvo bude môcť byť poskytované právnickými osobami, ak majú túto činnosť zapísanú v OR a fyzické osoby, ktoré v ich mene poskytujú daňové poradenstvo musia mať oprávnenie na výkon daňového poradenstva,“ uviedol Pašek.

Ostatné zmeny

Z ostatných zmien navrhovaných novelou by sme radi upozornili na sprísnenie požiadaviek na vzdelanie asistentov daňových poradcov a skutočnosť, že výkon niektorých povolaní najmä v štátnej správe už nebude automaticky znamenať vyškrtnutie zo zoznamu daňových poradcov.

Rovnako bude pravdepodobne zrušený „monopol“ na zabezpečovanie povinného vzdelávania daňových poradcov zo strany komory daňových poradcov.

Zdroj: Accace 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *