Sobota 20. októbra. Meniny má Vendelín

Najviac sa zarába v informačných a telekomunikačných technológiách

Podľa Štatistického úradu SR sa v apríli oproti aprílu 2009 zvýšila mzda v priemysle o 6,8%, stavebníctve o 6,6%, vo veľkoobchode o 6,3%, ubytovaní o 5,6%.

Vo vybraných trhových službách sa mzda medziročne zvýšila o 4,5%, v maloobchode o 3,7 %, informačných a komunikačných činnostiach o 3,4 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 2,3 %. V doprave a skladovaní klesla o 0,6 %.

Reálna mzda vzrástla medziročne v priemysle o 5,4%, stavebníctve o 5,2%, vo veľkoobchode o 4,9%, ubytovaní o 4,2%, vybraných trhových službách o 3,2%, maloobchode o 2,4%, informačných a komunikačných činnostiach o 2,1%, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,1%, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1%. Nižšia mzda bola v doprave a skladovaní o 1,9 %, 

V priemere za štyri mesiace  dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda v informačných a komunikačných činnostiach 1 556 eur, v priemysle 758 eur, vo vybraných trhových službách 753 eur, vo veľkoobchode 722 eur, predaji a oprave motorových vozidiel 699 eur, doprave a skladovaní 685 eur, stavebníctve a v ubytovaní zhodne 543 eur, maloobchode 530 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev 358 eur. 

Komentár UniCredit Bank

Nominálne mzdy  vo vybraných komerčných sektoroch ekonomiky (približne 60% všetkých pracovných miest – prepočet UniCredit Bank na základe mesačných údajov Štatistického úradu)  sa v marci zvýšili o 4,7% medziročne (oproti revidovaným 4,3% v marci). V súlade s našimi očakávaniami Štatistický úrad na základe spresnených štvrťročných čísel revidoval údaje za 1Q (priemerný medziročný rast miezd v 1Q znížil z 3,9% na 3,2%). Revízia sa týkala najmä rastu miezd v priemyselnej výrobe – zo 7,7% na 5,7%.

K celkovému medziročnému rastu miezd aj v apríli prispela najmä priemyselná výroba  (o 7,4% medziročne). V apríli sa však prebudili aj mzdy v stavebníctve (medziročný nárast o 6,6% vs. medziročná stagnácia v 1Q), ktoré tak pravdepodobne odrážali lepšiu aprílovú výkonnosť tohto odvetia. Pozitívne aprílové čísla však budú musieť potvrdiť nasledujúce mesiace. Vzhľadom na dlhodobé problémy stavebníctva nemôžeme pritom stále vylúčiť korekciu silného aprílového rastu miezd  v nasledujúcich mesiacoch. Mzdy v službách si v posledných mesiacoch držia relatívne stabilný medziročný rast tesne pod úrovňou 3%.

Výhľad

Ak by si mzdy udržali dynamiku rastu z úvodu roka aj v nasledujúcich mesiacoch, medziročný nominálny rast miezd v komerčnom sektore v tomto roku by sa vyšplhal takmer k úrovni 8%. Predpokladáme však, že relatívne dynamický rast v úvode roka bol ovplyvnený aj nižšou pokrízovou úrovňou miezd a zvyšovaním odpracovaných hodín v priemysle. V kombinácií s očakávaným spomalením rastu ekonomiky ku koncu roka by sa tak rast miezd v nasledujúcich štvrťrokoch mal predsa len zmierniť. Z nominálneho rastu miezd začne čoraz viac ukrajovať aj postupne zrýchľujúca inflácia. Predpokladáme tak, že rast reálnych miezd by v tomto roku mohol dosiahnuť 1,8%.  

Zdroj: Štatistický úrad SR, Ľubomír Koršňák – UniCredit Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *