Pondelok 21. január. Meniny má Vincent

Najvyššie zhodnotenie v 2. pilieri dosiahol fond od Allianz-Slovenskej DSS

Penzia 19.01.2017 | 16:08 0 Komentárov

Akciový negarantovaný fond Progress od Allianz – Slovenskej d.s.s. dosiahol vlani rast hodnoty o 10,8 percent*, čo je najviac zo všetkých negarantovaných fondov.

„Vysoké zhodnotenie akciového fondu sa dosiahlo aj vďaka aktívnemu riadeniu jeho akciovej zložky. Fond investuje do globálnych akcií, vrátane rozvíjajúcich sa trhov,” vysvetľuje Miro Kotov, portfólio manažér Allianz SDSS.

PROGRES v správe Allianz SDSS je z pohľadu objemu spravovaného majetku, ako i počtu sporiteľov, najväčším negarantovaným fondom na slovenskom trhu. Napriek tomu si ho spomedzi klientov Allianz-Slovenskej DSS vybrala len necelá pätina. Vzhľadom na to, že priemerný vek sporiteľa je menej ako 40 rokov, je to nízky objem. „Dokonca, aj mnohí tridsiatnici, ktorí budú sporiť i viac ako 30 rokov, majú svoje peniaze výhradne v garantovanom fonde, čím sa oberajú o možnosť participovať na väčšom náraste v budúcnosti,“ hodnotí Marián Kopecký, predseda predstavenstva Allianz SDSS.

Akciové investície majú v porovnaní s dlhopisovými síce väčšiu volatilitu, čiže vykazujú väčšie výkyvy v cene, avšak z dlhodobého hľadiska zväčša prinášajú investorovi aj vyšší výnos. „Keďže starobné dôchodkové sporenie je beh na dlhé trate, pri ktorom hovoríme o niekoľkých dekádach sporenia, akciový negarantovaný dôchodkový fond je zaujímavý predovšetkým pre ľudí v mladom a strednom veku. Sporiteľ by sa mal zamyslieť nad rozložením úspor medzi akciový negarantovaný a dlhopisový garantovaný fond a vybrať si sporivú stratégiu na základe veku a odolnosti voči riziku. A mal by si za ňou dlhodobo stáť, bez ohľadu na momentálny stav na finančných trhoch,“ nabáda M. Kopecký.

K ultimu minulého roka spravovala Allianz-Slovenská DSS majetok v celkovej sume viac ako 2,2 miliardy eur, ktorý sú na jej účtoch ukladá 425 061 sporiteľov. Spoločnosť sa tým radí na prvé miesto na trhu dôchodkového sporenia.

* Výsledky predstavujú už konečné hodnoty po odpočítaní odplát za správu a zhodnotenie a sú bez zohľadnenia inflácie.

 Stav k 31.12.2016.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *