Pondelok 09. decembra. Meniny má Izabela

Národná banka udelila poisťovni Kooperativa pokutu 50 tisíc eur

Poistenie 23.07.2019 | 12:33 0 Komentárov

Pokuta sa týka veľkého množstva prípadov povinného zmluvného poistenia a havarijného poistenia. Týka sa obdobia medzi rokmi 2012 a 2014. Kooperativa nevykonávala podľa zistení NBS činnosť poisťovateľa s odbornou starostlivosťou a v záujme svojich klientov.

Tu sú niektoré zo záverov:

! poisťovňa konala pri 20 poistných udalostiach neobjektívne, nesprávne a v neprospech klientov, respektíve poškodených,

! pri vybavovaní 18 poistných udalostí PZP poisťovňa objektívne nevyhodnotila údaje o oznámených poistných udalostiach a najskôr odmietla poskytnúť oprávneným osobám poistné plnenie, ale následne, až na základe sťažností klientov, im poistné plnenie poskytla, bez dokladovania a posúdenia nových skutočností,

! v 32 prípadoch poistných udalostí neposkytla oprávneným osobám poistné plnenie do 15 dní po skončení prešetrovania, ale poistné plnenie im poskytla až v čase od 27 dní do 300 dní po doručení posledného dokladu,

! pri likvidácii piatich poistných udalostí PZP nezačala bez zbytočného odkladu prešetrovanie,

! v štyroch prípadoch poistných udalostí neposkytla poškodeným písomné vysvetlenie dôvodov, pre ktoré odmietla plniť, alebo pre ktoré znížila poistné plnenie,

! v 79 prípadoch poistných vzťahov PZP a havarijného poistenia vrátila nespotrebované poistné oprávneným osobám oneskorene, s omeškaním v trvaní od 32 dní do 765 dní

! v 132 311 prípadoch poistných zmlúv v PZP a havarijného poistenia nevrátila oprávneným osobám nespotrebované poistné spolu v sume 6 014 695 eur. Ku koncu roka išlo o 14,3 percenta z celkového počtu 925 531 poistných zmlúv PZP a havarijného poistenia

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *