Nedeľa 17. február. Meniny má Miloslava

NBS: Bankový sektor čelil najväčším rizikám od čias jeho reštrukturalizície

Podľa správy NBS fungoval počas prvého polroka 2009 finančný systém na Slovensku stabilne.

Riziká pre jeho stabilitu však výrazne rástli. Zdrojom týchto rizík bol pretrvávajúci nepriaznivý vývoj v externom prostredí, najmä slabý zahraničný dopyt. Bankový sektor čelil najväčším rizikám od čias ukončenia jeho reštrukturalizácie v roku 2001, pričom v ňom dominujú kreditné riziká nefinančných spoločností. Pri pohľade do budúcnosti krátkodobé riziká mierne poklesli vplyvom náznakov oživenia globálneho obchodu a produkcie v druhom štvrťroku 2009.

V strednodobom a dlhodobom časovom horizonte sú však riziká naďalej významné z dôvodu neistoty týkajúcej sa udržateľnosti a intenzity oživenia v globálnej ekonomike, ale aj vplyvom rýchlo rastúceho domáceho verejného dlhu. Riziká do istej miery tlmí dobré vybavenie domácich bánk kvalitným vlastným kapitálom. Ten bude minimálne do konca budúceho roka efektívne absorbovať vyššie očakávané úverové straty bánk.

Kríza spôsobila zníženie potenciálneho HDP v mnohých krajinách. V krátkodobom horizonte fiškálne stimuly podporili globálny dopyt. V dlhšom období je však jeho udržateľný rast veľmi neistý. Z dôvodu veľmi vysokej citlivosti domácej ekonomiky na vývoj v zahraničnom dopyte riziká pre finančnú stabilitu ostávajú v strednodobom až dlhodobom horizonte významné.

Zdroj: Správa NBS o finančnej stabilite za prvý polrok 2009

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *