Stvrtok 12. decembra. Meniny má Otília

NBS: Nepovolená činnosť All Property

Národná banka Slovenska upozorňuje na podnikateľskú činnosť obchodnej spoločnosti All Property Limited.

Podľa dostupných informácií All Property Ltd., so sídlom v Dubaji, ponúka prostredníctvom internetových stránok slovenským klientom investovanie finančných prostriedkov do investičných nástrojov, pričom ponúka 100-percentnú garanciu vložených vkladov, resp. investícií, s 36-percentným ročným výnosom.

Národná banka Slovenska, oprávnená na udeľovanie povolení podľa zákonov regulujúcich finančný trh, upozorňuje verejnosť, že neudelila žiadne povolenie, ktoré by oprávňovalo spoločnosť All Property Ltd. podnikať v Slovenskej republike podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ani podľa zákona č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Národná banka Slovenska vzhľadom na tieto skutočnosti súčasne upozorňuje, že vyvíjanie akýchkoľvek podnikateľských činností spoločnosťou All Property Ltd. v oblasti finančného trhu v Slovenskej republike, na ktoré je potrebné povolenie Národnej banky Slovenska, je v rozpore s uvedenými zákonmi, vykonávanie investičných činností spoločnosťou All Property Ltd. nepodlieha dohľadu Národnej banky Slovenska a finančné prostriedky investované do aktivít All Property Ltd. nepodliehajú ochrane podľa zákonov Slovenskej republiky.

Zdroj: NBS.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *