Stvrtok 02. júla. Meniny má Berta

NBS oceňuje opatrenia vlády. Nabáda však k zrušeniu bankového odvodu

Makroekonomika 31.03.2020 | 16:09 0 Komentárov

Opatrenia rozpočtovej politiky predstavujú najefektívnejší priamy spôsob, ako pomôcť ekonomike preklenúť bolestivé dôsledky nečakanej situácie spôsobenej šírením pandémie, uvádza NBS.

Národná banka Slovenska víta, že vláda Slovenskej republiky začína reagovať na vážne hrozby, ktorým slovenská ekonomika čelí v dôsledku šírenia koronavírusu. Je nevyhnutné, aby okamžité a razantné opatrenia pokryli všetky segmenty spoločnosti, ktoré sa v dôsledku výpadku príjmov môžu dostať do stavu núdze.

„Situáciu naďalej charakterizuje výrazná miera neistoty. Z pohľadu stability a čo najrýchlejšieho oživenia ekonomiky je potrebné, aby mohli opatrenia verejnej politiky pružne reagovať na vývoj v ekonomike v rámci voľne stanovených mantinelov,“ uvádza Banková rada NBS.

Je preto dôležité, aby vláda priebežne monitorovala dopady svojich opatrení a bola pripravená rýchlo a efektívne prehodnotiť ich objem a adresnosť.

Rozpočtové opatrenia vlády majú krytie centrálnych bánk

Potenciál rozpočtových opatrení zároveň vo výraznej miere podporujú voľné menové podmienky Európskej centrálnej banky. Séria bezprecedentných menovopolitických rozhodnutí ECB má zabezpečiť hladké fungovanie bankového sektora a vytvoriť kapacity pre plynulé poskytovanie úverov domácnostiam, podnikom a verejnému sektoru s konečným cieľom udržať stabilný vývoj cien v ekonomike.

Európska centrálna banka tiež poskytla významnú kapitálovú úľavu bankám približne vo výške 3,5% z rizikovo vážených aktív, aby neobmedzili úverovanie a mohli vo väčšom rozsahu kryť straty. Národná banka Slovenska je v prípade nárastu strát v bankovom sektore pripravená pristúpiť aj k zníženiu proticyklického kapitálového vankúša s cieľom podporiť plynulé poskytovanie úverov reálnej ekonomike.

Z rovnakého dôvodu je však nevyhnutné, aby prebiehajúce rozhovory vlády so zástupcami bánk urgentne viedli ku konštruktívnym záverom.

Proti bankovému odvodu

Národná banka Slovenska spoločne s Európskou centrálnou bankou ešte minulý rok deklarovali, že predĺženie uplatňovania a zdvojnásobenie bankového odvodu považuje za významné riziko pre finančnú stabilitu. Opatrenie sa javí byť obzvlášť kontraproduktívne a zrelé na prehodnotenie v dnešnej dobe.

Banky sú kľúčovými partnermi v riešení otázok odkladu splátok a ďalšieho poskytovania úverov domácnostiam a podnikom. Zastávajú tiež nezastupiteľnú úlohu pri financovaní verejného dlhu. Bez okamžitého posunu vpred v tejto oblasti bude kríza bolestivejšia, zotavenie z nej zdĺhavé a dlhodobé straty na príjmoch výrazné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *