Streda 19. decembra. Meniny má Judita

NBS odhaduje Slovensku 2,1% rast

Makroekonomika 27.03.2012 | 20:50 0 Komentárov

NBS zmiernila odhad rastu Slovenska oproti decembrovej prognóze (2,3%) na aktuálnych 2,1% v stálych cenách. Inflácia by mala znehodnotiť úspory Slovákov o 2,9% (odhad z decembra predpokladal 2,8%).   

NBS vysvetľuje, že „nebolo potrebné pristúpiť, tak ako pri predchádzajúcich predikciách, k výraznejšiemu prehodnoteniu vývoja ekonomiky ako celku, ako aj cenového vývoja. Preto pri základných ukazovateľoch makroekonomického vývoja bolo možné zotrvať na hodnotách blízkych decembrovej strednodobej predikcii. K pôvodným a aj aktuálnym odhadom NBS sa tak začínajú približovať aj predikcie ostatných inštitúcií.“

2012 (prognóza 03/12) 2012 (prognóza 12/11) 2013 (prognóza 03/12) 2013 (prognóza 12/11) 2014 (prognóza 03/12)
HICP (priemer roka) 2,9 2,8 1,9 1,9 2
HDP s. c 2,1 2,3 3,1 3,5 4,2

údaje v %.


Prečítajte si

Bankoví analytici: Slovensko porastie v tomto roku o 1,2% v stálych cenách

 

V predikcii na rok 2012 NBS odhaduje, že HDP by mal byť ovplyvnený pomalším zahraničným dopytom a stále utlmeným domácim dopytom. V porovnaní s P4Q-2011 by mal preto zaznamenať mierne pomalší rast. Konečná spotreba domácností by mala od druhej polovici roka mierne zrýchľovať svoj rast, naďalej však zostane na nízkej úrovni. V porovnaní s P4Q-2011 by mala spomaliť, keďže pretrvávajúca nepriaznivá situácia na trhu práce by mala aj v tomto roku tlmiť výdavky spotrebiteľov. Miera úspor by sa tak mala udržať na vysokej úrovni.

Fixné investície by mali ako jediná zložka domáceho dopytu pôsobiť mierne prorastovo. Predpokladá sa, že pozitívny vývoj investícií koncom roka 2011 by nemal pokračovať v dôsledku pretrvávajúcej neistoty investorov a očakávaného sprísňovania úverových štandardov. Tvorba kapitálu by sa mala zvýšiť len mierne, podobne ako v predchádzajúcej predikcii.

Na trhu práce došlo k prehodnoteniu rastu zamestnanosti k mierne nižšej úrovni z titulu negatívneho vývoja vo 4. štvrťroku 2011, na základe aktuálneho vývoja. Do istej miery by mal byť jej vývoj ovplyvnený aj spomalením ekonomickej aktivity v priebehu 1. polroka 2012. V oblasti mzdového vývoja bol zakomponovaný predpoklad o zvyšovaní miezd v sektore zdravotníctva. Nárast vyjednaných nominálnych miezd v exportne orientovaných odvetviach by mal byť vykompenzovaný negatívnym vývojom v ostatných odvetviach.

Medziročná inflácia bola v prvých mesiacoch roka 2012 vyššia v porovnaní s očakávaniami, keď predovšetkým ceny tepla zaznamenali vyšší rast. Takýto vývoj posunul trajektóriu predikcie inflácie na celý rok 2012 na mierne vyššie úrovne v porovnaní s P4Q-2011.

V prípade rokov 2013 a 2014 NBS odhaduje, že rast HDP by mal vplyvom postupného zvyšovania zahraničného dopytu a mierneho oživenia domáceho dopytu v horizonte prognózy mierne zrýchľovať. Naďalej sa uvažuje, že finančná kríza sa neprehĺbi a situácia v Eurozóne sa stabilizuje. V porovnaní s predchádzajúcou predikciu by však mal byť rast HDP pomalší v celom strednodobom horizonte v súvislosti s pomalším zahraničným dopytom a miernejším oživením konečnej spotreby.

Konečná spotreba domácností. V strednodobom horizonte by s postupným zrýchľovaním ekonomického rastu a zvyšovaním produktivity práce malo dochádzať aj k zvyšovaniu príjmov domácností. Tie by sa následne mali prejaviť aj v raste spotrebných výdavkov, miera úspor by však mala zostať nezmenená. V porovnaní s P4Q-2011 by mala rásť konečná spotreba výrazne pomalšie, nakoľko na základe doterajšieho vývoja sa očakáva udržanie vysokého sklonu k úsporám a opatrnostného prístupu domácností.

Investičná aktivita by sa mala vyvíjať v súlade s rastom ekonomiky. Výraznejšie zvýšenie investičnej aktivity sa očakáva až v roku 2014. Jej rast by však mal zostať na nižších úrovniach ako v minulej predikcii.

Zdroj: NBS. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *