Stvrtok 17. január. Meniny má Nataša

Nezamestnanosť klesla i v septembri, tradične slabom mesiaci

Čísla nezamestnanosti príjemne prekvapili. Miera nezamestnanosti v septembri nerástla, a to aj napriek pravidelnému prílevu absolventov stredných škôl do evidencie úradov práce. Za posledných 10 rokov sa tak stalo len po druhýkrát. 

Disponibilná miera nezamestnanosti podľa údajov Ústredia práce, sociálnych veci a rodiny v septembri nepatrne poklesla – o 0,01 pp na 9,42 percenta. Sezónne očistená miera nezamestnanosti klesla o 0,12 pb. na 9,28 percent (prepočet UniCredit Bank). V porovnaní s rovnakým období minulého roka bola miera nezamestnanosti nižšia o 1,96 pb. (t.j. o 51 tisíc nezamestnaných).

September je mesiacom, kedy sa na úradoch práce registrujú absolventi stredných škôl, ktorí nepokračujú v ďalšom štúdiu. V tomto roku sa ich na úradoch práce zaregistrovalo takmer 8,3 tis., čo je číslo porovnateľné s predchádzajúcim rokom (o 204 menej ako pred rokom). V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi však ide o relatívne výrazne zníženie, keď v rokoch 2013–2014 sa na úradoch v septembri registrovalo 12–13 tisíc čerstvých absolventov stredných škôl.

Nižší počet stredoškolákov mieriacich na úrady práce v posledných dvoch rokoch je pritom pravdepodobne kombináciou viacerých faktorov – slabšie populačné ročníky, viac študentov pokračujúcich v ďalšom štúdiu, ale v neposlednom rade aj priaznivejšie podmienky na trhu práce, ktoré umožňujú časti absolventov zamestnať sa okamžite po skončení školy bez nutnosti registrácie na  úradoch.  Tradične silnejší septembrový odlev nezamestnaných z evidencie úradov práce tak už bol schopný plne vykryť absolventských prílev nezamestnaných a nezamestnanosť aj vďaka tomu vykázala v septembri zanedbateľný pokles.

Po letnom dovolenkovom spomalení sa opätovne naštartoval aj trh práce, ktorý absorboval významnú časť nezamestnaných. V porovnaní s minuloročným septembrom bolo na trhu práce umiestnených o takmer 10% viac nezamestnaných. Odlev nezamestnaných však v septembri pravidelne podporuje aj väčší počet uchádzačov, ktorí opúšťajú evidenciu z iných dôvodov (prechod do ekonomickej neaktivity, napríklad do penzie) – tohto roku v septembri z iných dôvodov odišlo z evidencie úradov práce až 9 tis. uchádzačov o zamestnanie (o 300 viac ako pred rokom), počas väčšiny ostatných mesiacov roka sa ich počet pohybuje na úrovni okolo 4–5 tisíc.  

Dobrú kondíciu trhu práce a jeho neutíchajúci záujem o novú pracovnú silu podporuje aj pohľad na štatistiky voľných pracovných miest. Ich počet sa v septembri opäť zvýšil už na 41 tisíc, t.j. o takmer 10 tisíc viac ako v rovnakom období pred rokom. Približne 2/3 medziročného prírastku nových voľných pracovných miest vygeneroval priemysel (operátori a kvalifikovaní pracovníci a remeselníci). S narastajúcim nedostatok vhodnej pracovnej sily sa postupne zjemňujú aj požiadavky na nových zamestnancov – najvýraznejší medziročný nárast voľných pracovných miest vykázali pozície požadujúce základné alebo nižšie odborné vzdelanie.

Viac ako polovica voľných pracovných miest nahlásených na úradoch práce tak v súčasnosti nevyžaduje maturitu. Naopak, počet voľných pozícií, ktoré vyžadujú vyššie odborné alebo vysokoškolské vzdelanie medziročne klesá. Najviac nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto bolo v septembri nahlásených stále na úradoch práce v okresoch Snina (135), Gelnica a Poltár (zhodne 99), najmenej v okresoch Trnava (0,9 – kde bol počet voľných pracovných pozícií už vyšší ako počet nezamestnaných registrovaných na úradoch práce a schopných okamžite nastúpiť do práce), Galanta (1,5) a v bratislavských okresoch (v priemere 1,5).

Zvyšujúci sa nedostatok pracovnej sily vhodnej pre potreby priemyslu potvrdzuje aj pohľad na štatistiku zamestnávania cudzincov. V porovnaní so septembrom minulého roka sa počet cudzincov pracujúcich na Slovensku zvýšil takmer o 10 tisíc na 33 tisíc. Takmer 2/3 medziročného prírastku tvorili operátori alebo pomocní a nekvalifikovaní pracovníci – v týchto dvoch kategóriách tak už pracuje takmer polovica cudzincov zamestnaných na Slovensku.

Za posledný rok sa zvýšil najmä počet Srbov pracujúcich na Slovensku, pokračoval však aj prílev zamestnancov z Rumunska (ktorí sú stále jednoznačne najpočetnejšou skupinou cudzincov pracujúcich na Slovensku), ale aj susedných krajín – Česka, Maďarska a Ukrajiny. Cudzinci smerujú najčastejšie do firiem umiestnených na západnom  Slovensku (viac ako tretina je ich zamestnaných v Bratislavskom kraji, významnú časť však nájdeme aj v Trnavskom a Nitrianskom kraji).

Relatívne, vzhľadom na počet zamestnancov, však (v roku 2015) najviac cudzincov pracovalo prekvapivo v okresoch Svidník a Revúca, t.j. v okresoch s nadpriemernou mierou nezamestnanosti.

VÝHĽAD

Rastúca ekonomika by mala byť schopná generovať nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch. Na druhej strane, rastúca neistota v Európe po výsledku britského referenda o vystúpení z EÚ, by sa mohla premietnuť aj na vyššej opatrnosti slovenských zamestnávateľov ohľadom náboru nových zamestnancov a mierne tak pribrzdiť pokles nezamestnanosti v závere tohto roka. Stále však platí, že vo väčšine regiónov Slovenska (najmä západného Slovenska) v súčasnosti nebráni výraznejšiemu poklesu nezamestnanosti nedostatok pracovných miest, ale nevhodná štruktúra uchádzačov o prácu.

Nedostatok vhodnej pracovnej sily tak zvyšuje tlaky na rast miezd v ekonomike, či zrýchľuje dovoz pracovnej sily zo zahraničia (hoci počet cudzincov pracujúcich na Slovensku sa pohybuje stále len okolo 1,5% pracovníkov a ani zďaleka nedosahuje počet Slovákov pracujúcich v zahraničí).

Ľubomír Koršňák – analytik UniCredit Bank.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *