Nedeľa 09. augusta. Meniny má Ľubomíra

Nezamestnanosť už klesla na 5,42 %. Tempo poklesu sa však spomaľuje

Makroekonomika 18.05.2018 | 14:01 0 Komentárov

Nezamestnanosť síce v apríli naďalej klesala – v porovnaní s marcom sa znížila o 0,13 pb. na 5,42 percenta – jej pokles je však už z podstatnej časti ťahaný len klasickými sezónnymi vplyvmi.

Sezónne očistená nezamestnanosť (prepočet UniCredit Bank) sa v apríli znížila „len“ o 0,08 pb. na 5,43 percenta, čo bol jej namierenejší medzimesačný pokles od leta 2016. Spomaľovanie poklesu nezamestnanosti sa prejavuje aj na medziročnom porovnaní – v porovnaní s aprílom minulého roka evidovali úrady práce o 61 tis. nezamestnaných menej (miera nezamestnanosti nižšia o 2,32 pb).

V septembri minulého roka, kedy pokles nezamestnanosti vrcholil, sa medziročný pokles počtu nezamestnaných pohyboval na úrovni nad 80 tis., ešte v úvode tohto roka bolo nezamestnaných medziročne menej o viac ako 70 tis.

Ospalejší trh práce v posledných mesiacoch potvrdzujú aj čísla pohybu v evidencii úradov práce. Počet nezamestnaných umiestnených na trhu práce posledné mesiace postupne klesá a v apríli bol už najnižší (po očistení o tradičné sezónne vplyvy – prepočet UniCredit Bank) za posledných viac ako päť rokov. Dôvody spomalenia trhu práce treba pravdepodobne stále hľadať najmä na strane ponuky pracovnej sily, ktorá sa úplne nestretáva s ponukou pracovných miest (najmä geograficky).

Čoraz citeľnejší vplyv však má pravdepodobne aj prirodzený ekonomicky vývoj, keď sa ekonomika (s výnimkou automobilového sektora) už priblížila k svojmu cyklickému vrcholu a dopyt po novej pracovnej sile tak prirodzene začína slabnúť.

Obe hypotézy (nesúlad medzi dopytom a ponukou práce, ale aj známky cyklického spomaľovania trhu) potvrdzujú čísla voľných pracovných miest, či zamestnávania cudzincov. Oba ukazovatele vykazujú prevažne rastúci trend, v prípade voľných pracovných pozícií však už výlučne len v dôsledku sezónnych vplyvov. Počet voľných pracovných miest sa v apríli zvýšil o viac ako tri tis. na 80,6 tis a vykázal tak opäť nové historické maximum.

Podobne ako v marci, aj v apríli však bol nárast miernejší ako zvyčajne v tomto čase. Po zohľadnení tradičnej sezóny počet voľných pracovných miest v apríli druhý mesiac v rade medzimesačne klesol (o -1,9%), v medziročnom porovnaní sa dynamika jeho nárastu spomalila z 72,8 na 60,6 percenta.

Ak by sa všetky voľné pracovné miesta podarilo obsadiť domácimi nezamestnanými registrovanými na úradoch práce, miera disponibilnej nezamestnanosti by sa v apríli nachádzala na úrovni 2,49 percenta (v marci 2,76%). Takýto scenár je však extrémne málo pravdepodobný. Voľné pracovné miesta sa totiž úplne nestretávajú s ponukovou pracovnej sily na úradoch.

Naďalej platí, že nové pracovné miesta sú koncentrované najmä na juhozápade a západe krajiny, nezamestnaní na strede južného a na východnom Slovensku. Viac ako dve voľné pracovné miesta na jedného disponibilného nezamestnaného nájdeme v okresoch Galanta, Trnava, Nové Mesto and Váhom, Bratislava, Myjava, Nitra, či Trenčín. Naopak, až v 12 okresoch na východe a juhu stredného Slovenska úrady evidujú na jedno voľné pracovné miesto viac ako desať nezamestnaných, najviac v okresoch Poltár (53), Rimavská Sobota (46) a Medzilaborce (24).

Rastúca ekonomika by mala byť schopná generovať nové pracovné miesta aj v nasledujúcich mesiacoch a tlačiť tak nezamestnanosť na nové historické minimá. Dynamika jej poklesu by sa však mala predsa len ďalej spomaľovať, a to už aj v dôsledku cyklického spomalenia rastu časti ekonomiky (mimo automobilového sektora).

Stále ale platí a bude platiť, že v okresoch na západe krajiny bráni ďalšiemu poklesu nezamestnanosti i nedostatočná ponuka vhodnej pracovnej sily, ktorá sa už v daných regiónoch takmer nenachádza.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit bank

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *