Nedeľa 21. októbra. Meniny má Uršuľa

Nezamestnanosť už opäť neklesá

Pokles nezamestnanosti z jarných mesiacov sa zastavil. Sezónne očistená miera nezamestnanosti (prepočet UniCredit Bank) sa v júli medzimesačne nezmenila, keď zostala na úrovni 12,2%.

Prítok nových uchádzačov o prácu do evidencie úradov práce sa v posledných mesiacoch stabilizoval. Oproti jarným mesiacom však klesá schopnosť trhu tvoriť nové pracovné miesta. Po zohľadnení sezónnych vplyvov našlo v júli na trhu práce uplatnenie približne o 8% menej nezamestnaných registrovaných na úradoch ako tomu bolo v mesiacoch marec-máj (mesiace, v ktorých nezamestnanosť zaznamenala najväčší pokles).

Mesačné údaje Štatistického úradu naznačujú, že priemysel a prekvapivo aj stavebníctvo už generujú nové pracovné príležitosti. Naopak, sektor služieb naďalej prepúšťa.

Výhľad

Konjunkturálny prieskum Štatistického úradu naznačuje, že v najbližších mesiacoch by mal aj naďalej pokračovať rast  zamestnanosti v priemysle. Postupné zlepšenie by sme mali pozorovať aj v sektore služieb (s výnimkou obchodu). Naopak, zdá sa, že súčasný rast zamestnanosti v stavebníctve by nemusel byť dlhodobo udržateľný, keď stavebné podniky očakávajú v nasledujúcich mesiacoch opäť znižovanie počtu zamestnancov. Navyše neistý je aj ďalší vývoj vo vládnych výdavkoch na diaľnice, najmä v 2H10 a 1H11. Veľkým otáznikom pre záver tohto, ale najmä pre budúci rok ostáva, ako sa prejaví avizované krátenie zdrojov na reálnej zamestnanosti vo verejnej správe. 

Riziká smerom k vyššej nezamestnanosti (najmä v budúcom roku) sa v súčasnosti zvýrazňujú (možné spomalenie rastu ekonomiky v dôsledku fiškálneho sprísnenia, zamestnanosť vo verejnej správe). Naďalej však predpokladáme, že nezamestnanosť by mohla v závere roka aj v budúcom roku zotrvať na trajektórií pozvoľného poklesu.

Zdroj: Ľubomír Koršňák, UniCredit Bank s využitím údajov ŠÚ SR.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *