Utorok 11. decembra. Meniny má Hilda

Od júla sa mení výška odvodov do Sociálnej poisťovne

Dane 22.06.2016 | 12:31 0 Komentárov

Za júl už budú musieť samostatne zárobkovo činné osoby platiť novú výšku odvodov do Sociálnej poisťovne. Vychádzať sa bude z ich minuloročných príjmov. Prvý krát treba odvody v novej výške zaplatiť do 8. augusta.

SZČO, ktorá podala daňové priznanie za rok 2015 a zarobila viac ako 5148 eur musí platiť od júla 2016 odvody z nového vymeriavacieho základu na platenie poistného a s tým súvisiacu novú mesačnú výšku poistného. Oznámenia o vzniku, zániku a o zmene vymeriavacieho základu bude Sociálna poisťovňa živnostníkom posielať v termíne do 21. júla 2016.

  • minimálny mesačný vymeriavací základ v sume 429,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 142,20 eur,
  • maximálny mesačný vymeriavací základ v sume 4 290,00 eur, z toho vyplývajúce poistné je mesačne 1422,13 eur.

Povinné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) vzniká od 1. júla 2016 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2015 dosiahli vyšší príjem z podnikania ako 5 148,00 eur. Ide o osoby, ktoré majú k 1. júlu 2016 platné oprávnenie na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu.

Sumu, podľa ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZČO, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou za rok 2015 bez odpočítania výdavkov.

Ak SZČO už je povinne poistená k 30. júnu 2016 a za rok 2015 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 5 148,00 eur, povinné poistenie jej trvá aj naďalej.

Povinné poistenie SZČO zaniká 30. júna 2016 tým fyzickým osobám, ktoré za kalendárny rok 2015 dosiahli príjem rovnajúci sa 5 148,00 eurám alebo nižší. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *