Nedeľa 17. február. Meniny má Miloslava

OVB sa darilo najmä vo Francúzsku a v Španielsku

Celkové provízie OVB Holding AG dosiahli za prvých deväť mesiacov v 14 európskych krajinách 147,4 milióna eur, čo je medziročný pokles o 24,2%.

V regióne strednej a východnej Európy, ktorý bol zvlášť zasiahnutý ekonomickým poklesom, bol medziročný pokles zaznamenaný vo výške 34,0%, čo predstavuje 62,1 mil. eur počas prvých deväť mesiacov roku.

Pozitívny vývoj predaja v nových národných dcérskych spoločnostiach v Španielsku a Francúzsku, ktorý sa prejavil v 3.štvrťroku 2009, celkom neprekryl pokles predaja v segmente južnej a západnej Európy, ktorý je primárne dôsledkom prepadu predaja v Rakúsku, špeciálne v oblasti investícií.

Celková výška provízií v Nemecku poklesla medziročne o 9,3% z 60,9 mil.eur na 55,2 mil. eur za obdobie od I-IX/2009. Pokračujúca expanzia počtu finančných konzultantov z 1252 na 1335 mala stabilizujúci efekt. EBIT poklesol z 22,3 mil. eur na 6,2 mil. eur v dôsledku nižších tržieb. EBIT marža – vzťahujúca sa na celkové provízie – predstavovala 4,2% oproti minuloročným 11,5% za obdobie prvých deväť mesiacov roku.

„Nie sme spokojní s našimi súčasnými tržbami, očakávame však príchod významného zlepšenia z dôvodu expanzie predaja, ktoré bude nasledovať po tomto slabšom období“, hovorí finančný a administratívny riaditeľ OVB Holding AG Oskar Heitz. „Taktiež implementujeme protiopatrenia vo forme významného zníženia nákladov.“

OVB redukovala prevádzkové náklady o 10,9% na 34,6 mil. eur za obdobie od januára do septembra. Založené na porovnaní tretích štvrťrokov 2009/2008 OVB znížila prevádzkové náklady o 17,1%, čo ilustruje efektívnosť súčasného úsporného programu. Opäť sme zaznamenali pozitívny vývoj v počte zákazníkov obsluhovaných OVB. Napriek nepriaznivým okolnostiam na trhu sa počet klientov ku koncu obdobia zvýšil o 3% na 2,791 milióna.

Počet finančných konzultantov pracujúcich pre OVB naprieč Európou klesol počas tohto obdobia o 251, z 4966 na 4715. Pokles sa uskutočnil z väčšej časti začiatkom roka 2009 a spoločnosť ho pripisuje komplikovaným trhovým podmienkam v súčasnosti pretrvávajúcim v niektorých krajinách. Pozitívny vývoj z hľadiska počtu finančných konzultantov bol zaznamenaný v Nemecku, kde sa tím finančných konzultantov rozšíril o 83 na celkový počet 1335.

Zdroj a podrobnejšie informácie: TS OVB

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *